Naše škola se stala pro letošní školní rok partnerskou školou společnosti ATTEST s.r.o. v rámci projektu OPVK „Vzdělávání dotykem“. Projekt je zaměřen hlavně na vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti využívání moderní informační techniky. Několik kurzů zaměřených na Internet a komunikační aplikace,  Elektronické vedení dokumentace škol, případně další jsme již absolvovali, mnohé další nás ještě čekají jako např. Počítačová kriminalita a kyberšikana nebo E-learning pro učitele. Všechny kurzy budou zakončeny v průběhu jara oborovými didaktikami s využitím ICT. Součástí projektu je i nákup mobilních dotykových zařízení pro 14 zapojených učitelů. Výběrové řízení na nákup těchto zařízení proběhlo na přelomu ledna a února a několik důležitých dokumentů dokládajících transparentnost celého výběrového řízení přikládám v příloze. Výzva_k_podání_nabídky – škola Příloha č. 1. – Specifikacni tabulka – škola Rozhodnutí Výsledek

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz