Rodičům a žákům 9. ročníků: Tradiční setkání zástupců středních škol s rodiči  a žáky 9. ročníků se uskuteční ve čtvrtek 23. října  od 16,30hodin v hlavní budově naší školy. Hlavní náplní budou otázky volby povolání a s tím i výběr budoucí střední školy. Setkání bude probíhat formou miniburzy. Na individuálních stanovištích budou zástupci SŠ  mít možnost prezentovat informace o studiu na jejich škole. Na setkání  se těší třídní učitelé, výchovná poradkyně  a vedení školy.

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz