Naše škola se zapojila do projektu s názvem Olympijský víceboj, který probíhá pod patronací Českého olympijského výboru. Hlavním cílem projektu je zapojit ve školách co nejvíce dětí do pohybových aktivit. V tomto případě se plní konkrétně šest pohybových úkolů – skok daleký z místa, běh na 60 m nebo člunkový běh na 4×10 m, běžecká vytrvalost na 500 m pro žáky 1. stupně a 1 000 m pro 2. stupe?, cvik hodnotící pohyblivost dětí – hluboký předklon, cvičení na sílu paží – výdrž ve shybu nebo opakované shyby a hod kriketovým míčkem. Víceboj je určen pro všechny žáky 1. a 2. stupně. Nehodnotí se jednotlivé výkony dětí, ale celkový počet zapojených žáků. Většinu informací o této akci najdete na www. ceskosportuje.cz s proklikem na olympijský víceboj (http://www.ceskosportuje.cz/olympijsky-viceboj/). Zde se dá vyčíst, že se do projektu zapojilo celkem 541 škol  a cca 150 000 dětí, dále jsou zde  výsledky jednotlivých škol v rámci celé ČR i podle krajů, stejně jako výsledky každého žáka srovnatelné se stejně starými kamarády z jiných zapojených škol v rámci celé ČR. Jsou zde uvedeny i rekordy v jednotlivých disciplínách rozdělené podle ročníků a srovnání každého žáka s výsledky dvou patronů celé soutěže, olympijských medailistů kajakáře Vavřince Hradílka a biatlonistky Veroniky Vítkové – naší bývalé žákyně. Jak jsme dopadli? Snad jsme Veronice a sportovní tradici naší školy ostudu neudělali. Všechny paní učitelky z 1. stupně a učitelé tělesné výchovy z 2. stupně děti nejprve změřili a zvážili, postupně ve velmi krátkém čase v průběhu května zaznamenávali výkony v jednotlivých disciplínách do připravených tabulek, ze kterých jsme je potom následně vložili do online systému na výše uvedených stránkách. A výsledek? Celkové zapojení žáků naší školy je skvělých 93,58 %. Více než 300 dětí naší školy se nebálo pohybu a všechny disciplíny splnilo. Doufáme, že podobnými aktivitami přispějeme ke zvýšení zájmu o pohyb u našich žáků a že si tyto pohybové návyky následně odnesou i do svého života. Jsme přeci školou zdravého životního stylu. Díky všem kolegům i žákům za aktivní zapojení do projektu.

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz