Celosvětově se Den Země slaví 22.dubna, pro své malé kamarády však  šesťáci uspořádali oslavu až dnes. Čekání na sluníčko se vyplatilo a ráno zatažená obloha se postupně vyjasnila. Kluci a holky ze šestých tříd připravili pro děti z MŠ Kamarádka – Zámecká deset stanovišť, na kterých se snažili zábavnou formou vzbudit u dětí zájem o přírodu a její krásy. Děti poznávaly jarní rostlinky, vyzkoušely si listové pexeso, zahrály si na popelku, zaměřily se na smysly hmat a chuť, poslechly si hlasy ptáčků, pomohly najít zvířátkům jejich přirozená prostředí, poskládaly rozstříhané obrázky dominant našeho okolí, vybarvily si pamětní obrázek a mnoho dalšího. Dopoledne rychle uteklo, počáteční drobný ostych  a nervozitu šesťáků z náročného úkolu nahradila jistota a největší odměnou byly rozesmáté a spokojené tváře dětí ze školičky. Děkujeme paním učitelkám z MŠ za příjemnou spolupráci, šesťákům za pečlivou přípravu a pevně věříme, že tato akce, kterou uspořádali naši žáci již podruhé se stane tradicí a najde pevné místo v našem projektovém vyučování. FOTKY 

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz