Pátek 25. dubna proběhl na naší škole ve znamení oslav Dne Země. Slavila celá škola. Druháčci vyrazili na ranč Kocanda do Mříčné, třeťáci, čtvrťáci, páťáci a šesťáci se účastnili programu připravovaného MAS Přiďte pobejt, sedmáci a 8.A byli v třídírně odpadu a v Klenotnici v Nové Pace, 8.B vyrazila do lomu v Horním Lánově a deváťáci byli na návštěvě v Atesu a na Pile Novotný. Program MAS Přiďte pobejt byl rozdělen podle věku dětí na dva okruhy. Pro menší děti byl připraven okruh v městském parku, pro větší děti v okolí města Jilemnice především Za Lázněmi a v oblasti Žlábku. Na přípravě programu v parku se velkou mírou podíleli žáci naší školy, kteří jsou členy přírodopisného kroužku a další děti z 8.A a 9.A třídy se zájmem o přírodu. Tyto děti připravily 8 naučných zastavení s různými tématy, např. jak oslavujeme a chráníme přírodu,  jak poznat jarní rostliny, co se děje v mraveništi, jak veverky přečkávají zimu, jak překonat trampoty se zvířaty, kdo je to lýkožrout apod. Všem zúčastněným dětem děkuji za zodpovědný a pečlivý přístup. Myslím, že projev všech byl velice zdařilý, i když překonání prvotní trémy nebylo snadné. Zkusily si, jak nesnadné je povídat před celou třídou dětí. A kdo tomu nevěří, může si to s námi za rok zkusit!

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz