V lomu v Horním Lánově je těžen vápnitý dolomit, který je přímo drcen na kamenivo o různé zrnitosti. Část produkce je převážena do Mlýnice Vrchlabí a dále zpracovávána na velmi jemně mleté vápnité dolomity. SV okraj Českého masívu. Patří do krkonošsko – jizerského krystalinika ve fylitové sérii. Lom se nachází v k.ú. obce Horní Lánov v krkonošském podhůří ve výšce 520 m.n.m. Mletý vápnitý dolomit je vynikající přírodní hnojivo s vysokým obsahem vápníku a hořčíku, které jsou nezbytné pro zdárný růst rostlin. Svou přítomností v půdě zvyšuje množství mikroorganismů a eliminuje vliv kysele působících hnojiv, např. síranu amonného.  

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz