Blahopřání za výborné umístění a reprezentaci naší školy patří dvěma žákům, kteří se 4.2. zúčastnili regionálního kola mezinárodní řečnické soutěže Young Demoshenes v Liberci. Tomáš Brož z 9. A byl ve své II. kategorii (8.- 9. třída, tercie, kvarta) s monologem na téma „Mimozemské civilizace“ první a postupuje do krajského kola soutěže, což je vynikající úspěch. Krajské kolo probíhá jako neveřejné, porota hodnotí řečnická vystoupení zaslaná na DVD a do kola celostátního postupuje jen vítěz. Přejeme tedy Tomášovi, aby se odborné porotě jeho monolog opět líbil nejvíce! V kategorii I. (6.- 7. třída, prima, sekunda) se na druhém místě s vystoupením na téma „Komunikace“ umístila Gábina Jakoubková. V dnešní době plné neosobní komunikace potěší, že jsou děti, pro které je mluvené slovo koníčkem a český jazyk je baví.    

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz