Vážení rodiče, v zájmu Vašich dětí Vás prosíme o plnění následující povinnosti rodičů, které vyplývají ze školního řádu školní družiny: „Pokud dítě nejde po obědě do školní družiny, je povinností rodičů ústně, písemně nebo SMS zprávou sdělit tuto skutečnost vychovatelce.“ Opakované neplnění této povinnosti může být důvodem pro další nezařazení dítěte ve ŠD.                                                                   vedení školy a vychovatelky ŠD

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz