Minulý týden jsme uskutečnili v naší škole srovnávací ověřování vědomostí žáků 6. ročníků připravené firmou SCIO. Jednalo se o testy z českého jazyka, matematiky a obecně studijních předpokladů.  Výsledky testování dají  žákům, jejich rodičům i učitelům informaci o úrovni znalostí žáků ve srovnání se stejně starými žáky z jiných škol po celé České republice (testování se každoročně zúčastní  několik desítek tisíc dětí ze stovek škol). Každý žák obdrží do jednoho měsíce od skončení testování certifikát nejen s celkovými výsledky, ale i s přehledně zpracovanými výsledky jednotlivých částí testů a doporučeními pro další školní práci. Jednoduše výsledky ukáží, v čem jsou žáci dobří (mají výborné výsledky) a nebo v čem mírně či více zaostávají, a kde by tedy měly více zabrat. Prosíme rodiče, aby se zajímali o výsledky testování svých dětí. Každý žák obdržel přístupová hesla k výsledkům a hodnocení svých testů. Ty jsou přístupné na stránkách: www.testovani.scio.cz. V testování budeme pokračovat v listopadu testováním žáků 9. ročníků.

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz