V týdnu od pondělí 30.9. do 4.10 proběhne na naší škole tradiční sběrový týden papíru a tetrapaků. Sběr zajišťují žáci 7. třídy s paní učitelkou Šulcovou a papír i tetrapaky je možné odevzdávat vždy ráno od 7,15 – 7,45hodin v prostorách ve foyeru školy, vstup hlavním vchodem od křižovatky. Připomínáme, že se jedná o papír tříděný (noviny, časopisy, letáky….). Prosíme o jeho svázání provázkem nebo papírovou páskou (ne izolepou!!). Nevybírá se kartonový papír. Tetrapaky by měly být vymyté a svázané vždy po několika kusech. Prosím dodržujte tyto pokyny.

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz