Informativní letáček, který obdrželi všichni žáci je uveden v příloze. Opět budeme vybírat papír ve třech termínech: 30.9. – 4.10. 2013, 13.1. – 17.1. 2014, 9. – 13.6. 2014. Papír a tetrapaky budou vybírány vždy v přízemí hlavní budovy od 7,15 – 7,45hodin. Vše má na starosti paní učitelka Šulcová a  7. třída. Důrazně upozor?ujeme, že se jedná o třídění starý papír, který je v ideálním případě svázán provázkem (papírový motouz) nebo papírvou páskou, nikoliv v krabicích nebo přelepené izolepou. Firma, která od nás papír vykupuje, nám za nevytříděný papír snižuje částku, kterou od ní dostáváme. V lo?ském roce jsme skutečně v některých krabicích našli věci, které do tříděného sběru nepatří (igelitové obaly, plasty…). Také tetrapaky Vás prosíme, abyste dostatečně vymyli a vysušili a svázali po 10 kusech do balíčku se jménem. Usnadníte nám evidenci i manipilaci s tetrapaky. Za peníze ze sběrového papíru nakupujeme pro děti pomůcky  a dopl?kové materiály do výuky. V letošním roce jsme zakoupili plastickou maketu torza lidského těla do přírodopisu a rádi  bychom ještě zakoupili pomůcku na výuku umělého dýchání – resuscitační figuru. Podporujeme tedy nákup pomůcek,  na které bychom z běžného rozpočtu na ONIV neušetřili. Odměnu dostávají i nejlepší třídy 1. stupně i 2. stupně v pořadí podle průměru na žáka a třídy to využívají jako příspěvek na nejakou třídní akci. Všem rodičům i žákům děkujeme za tento příspěvek v podobě tříděného sběru a doufáme, že i tímto způsobem vychováváme naše žáky ve vztahu k našemu životnímu prostředí a přírodě. Sběr starého papíru ve školním roce 2013-2014

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz