Slavnostní zahájení školního roku  2013/14 se koná v pondělí 2. září 2013. Všichni žáci se setkají se svými učiteli v 8,00 hodin v kmenových třídách. V případě nepříznivého počasí si, prosím, všichni vezměte přezůvky.

Pokyny pro nově vytvořené třídy, třídy se změnou místa vyučování nebo třídního učitele: 1. třídy: 1.A p. učitelka Jiřištová – třída v budově Scolarestu a 1.B p. učitelka Sedláčková – třída v budově Sevastopolu(vchod Scolarest).                       POZOR!!! Obě třídy mimořádně zahajují v 9,00hodin!!!!! ! Přístup do tříd bude označen od vchodu do Scolarestu. 5. třídy: 5.A p. učitelka Petřivá – třída č. 3 (přízemí) a 5.B p. učitelka Richtrová – třída č. 15 (2. patro). Obě třídy se nachází v hlavní budově. 6. třídy: 6.A p. učitelka Škvorová – třída č. 11 (1.patro) a 6.B p. učitel Erlebach – třída č. 19 (2.patro). Také tyto třídy se nachází v hlavní budově. Seznam žáků v nově vytvořených třídách je zde – 6. třídy 2013.

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz