Dne  21. června se konala v areálu školy absolventská práce 9. tříd. Na Zahradní slavnost jsme se my deváťáci připravovali již od konce zimy. Vyzkoušeli jsme si jak těžké je takovou akci uspořádat. Vymyslet vlastní program, připravit občerstvení  a dokonce zorganizovat vlastní tombolu. Zahradní slavnosti se zúčastnili rodiče, sourozenci a učitelé. Nasadili jsme laťku vysoko i díky počasí, které se vydařilo. Pestrý program se skládal z bohaté tomboly, z možnosti návštěvy věžičky ,prezentací  tříd a osobních medailonků, hudebních vystoupení některých žáků a  společné závěrečné písně, kvízu, orientačního běhu, střelby ze vzduchovky, masíčka na grilu a jiných pochoutek, audiostopu, chemických pokusů  a příjemné hudby k poslechu. Slavnost se vydařila, sklidila velký úspěch a všem se moc líbila. Naše práce inspirovala mladší ročníky, proto doufáme,  že se bude v příštích letech opakovat.                                                                                                                      Karolína Pajerová  a spol. – žákyně 9.B  VIDEO FOTKY ZE SLAVNOSTI

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz