Je za námi poslední týden sběru starého papíru a tetrapaků v tomto školním roce. V tomto týdnu se nám podařilo vybrat nejvíce těchto surovin. Zde se můžete podívat na to, jak se kdo do sběru zapojil. Ale pozor! Výsledky ještě nejsou konečné, neboť žáci účastnící se pobytu v Holandsku mají ještě možnost přinést papír i tetrapaky v pondělí a v úterý příští týden. Spolu s žáky 6. třídy Vás budu očekávat u hlavního vchodu do budovy školy od 7:15 do 7:45 hod.

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz