Dne 18. dubna 2013 absolvovali žáci 2. tříd vědomostní soutěž ke Dni Země. Žáci pracovali ve čtyřčlenných skupinách a na každém stanovišti splnili úkol. Otázky byly zaměřeny na třídění odpadu a poznávání rostlin i živočichů. Děti výborně spolupracovaly a snažily se správně zodpovědět všechny otázky. Všichni jsme si užili krásný den se slunečným počasím. Fotky

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz