Ve čtvrtek 10. ledna se žáci čtvrtých tříd vydali na nákupy. Asi se tomu divíte, vždyť byl všední školní den a měli se učit ve škole. Ve skutečnosti se učili, ale výuka probíhala netradičně formou porgramu s názvem Než půjdeš nakupovat, který připravila Společnost přátel přírody Čmelák z Liberce. V programu se žáci vžili do role zákazníka a vydali se mezi regály supermarketu. Během nakupování se snažili určit, které výrobky budou z hlediska dopadu na životní prostředí nejšetrnější. Společně se zamýšleli nad tím, jak lze přírodě pomoci od přílišné zátěže odpadu a jak lze případný odpad druhotně využít. Přiblížíli si principy Fair Trade (spravedlivého obchodu).  

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz