Tak jako v předešlých letech i v tomto školním roce vybíráme od žáků tetrapaky a starý papír, především noviny a časopisy. Máme za sebou 1. sběrové kolo, které proběhlo v minulém týdnu. Podařilo se nám vybrat  4 tuny papíru a téměř 9 000 nápojových kartonů. Touto praktickou činností  chceme  naučit děti alespo? základní pravidla třídění odpadu vzniklého v domácím prostředí a ukázat na další možnosti recyklace těchto druhotných surovin. Na konec školního roku připravujeme odměnu pro nejlepší třídu ve sběru papíru, tj. třídu, která sebere nejvíce papíru v průměru na jednoho žáka, a nejlepší sběrače (jednotlivce)  tetrapaků. Za pomoc děkuji rodičům i prarodičům, chválím žáky 6. třídy, kteří plně nahradili lo?ské deváťáky. Další kolo sběru proběhne v týdnu od 7. do 11. ledna 2013. V úterý 16. října před kabinetem tělesné výchovy zůstaly úhledně sbalené balíčky novin a tetrapaků. Nevíme, komu patřily. Pokud někomu z Vás budou v přehledu chybět, ozvěte se!

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz