Ve středu 17. října se uskutečnilo tradiční setkání rodičů žáků 9. tříd se zástupci pozvaných středních škol k otázkám řešení volby budoucího  povolání a střední školy. Setkání se zúčastnili zástupci 17 středních škol. Přítomno bylo okolo 30 rodičů a žáků našich 9.tříd. Po úvodním slově pana ředitele předala výchovná poradkyně paní učitelka Richtrová všem rodičům a žákům nejdůležitější informace  o budoucím přijímacím řízení, informovala je o termínech odevzdání přihlášek a dalších skutečnostech, které se týkají předávání  přihlášek na SŠ. Dále  ke  všem přítomným promluvili zástupci všech přítomných  škol a v krátkém vstupu  představili svoji školu. Celé setkání skončilo neformální diskuzí rodičů se zástupci vybraných SŠ, kde se rodiče dozvěděli podrobnější informace o zvolené škole. Připomínáme důležité termíny: do 30.11. 2012 musí odevzdat žáci řediteli SŠ vyplněnou přihlášku na školy s talentovou zkouškou (sport. gymnázium, umělecké školy) do 15.3. 2013 musí odevzdat řediteli SŠ vyplněnou přihlášku na všechny ostatní SŠ Další informace mohou žáci sledovat na nástěnce ve druhém mezipatře, která je k tomuto účelu určena. V případě nejasností mohou rodiče i žáci po dohodě kontaktovat výchovnou poradkyni paní Richtrovou nebo své třídní učitele. Formuláře přihlášek jsou ke stažení na našich stránkách – formuláře.

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz