V průběhu minulého a letošního školního roku se řada pedagogů naší školy zúčastnila  několika seminářů projektu EVVOLUCE, které se týkaly  průřezových témat. Co jsou průřezová témata?  Jsou povinnou součástí základního vzdělávání, jejich rozsah a způsob realizace stanovuje školní vzdělávací program. Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a pozitivně ovliv?ují proces utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. [Více] Díky projektu EVVOLUCE se nám podařilo získat velké množství konkrétních nápadů, které jsou přímo použitelné ve výuce, včetně bohatého materiálního vybavení. Pro zájemce bližší info

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz