Prvním projektovým dnem v tomto školním roce byl  „Den jazyků“. Letos na velmi důležité téma “ DISKUSE“ (z lat. discussio od dis-quatere, pře-třásat, zkoumat, diskutovat). ?ekli jsme si základní pravidla diskuse. Pak ve smíšených skupinách pomocí něklika metod si žáci vyzkoušeli, jak mezi sebou nejlépe komunikovat.

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz