Ve středu 27. června se uskutečnila tradiční akce školy na závěr školního roku – slavnostní odmě?ování žáků naší školy. Akce se již podruhé uskutečnila ve sloupové síni Jilemnického pivovaru. Celkem bylo na odmě?ování navrženo třídními učiteli 78 žáků a ocenění bylo udělováno ve čtyřech kategoriích. Nejvíce žáků bylo oceněno za vzornou školní práci v průběhu celého školního roku, další skupinku tvořili žáci oce?ovaní za největší počet přečtených knih za celý školní rok vypůjčených ze školní knihovny. Velmi početnými skupinkami byli žáci oce?ovaní za sportovní reprezentaci školy v atletických a lyžařských soutěžích. Poslední tečkou na závěr bylo předání ocenění za vynikající výsledek v testování 9. tříd firmy SCIO, kde dva naši žáci zvládli matematický test se 100% úspěšností. Všichni žáci obdrželi pamětní list, knihu  a  sladkou odměnu. Pro všechny přítomné rodiče, učitele i žáky to bylo velmi příjemné setkání na závěr školního roku. Všem oceněným žáků gratulujeme.

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz