Třídění odpadu se na naší škole stalo již samozřejmostí. Třídíme odpad vzniklý při běžném provozu školy a snažíme se o to, aby naši žáci co nejvíce třídili odpad i doma. Proto již několikátým školním rokem vybíráme od dětí starý papír a tetrapakové obaly od nápojů. Velice si ceníme toho, že se do sběru těchto recyklovatelných surovin zapojuje každým rokem více žáků a děkujeme rodičům za jejich vydatnou pomoc. V letošním školním roce se nejúspěšnější třídou  ve sběru papíru na prvním stupni stala třída 5.A a na druhém stupni třída 7.B. Obě třídy obdrží finanční odměnu. Určitě si ji společně hezky užijí třeba v cukrárně nebo na výletě. Ve sběru tetrapaků drobnými odměnami oceníme nejenom nejlepší sběrače ale i ostatní žáky, kterým se podařilo nasbírat alespo? 200 obalů za rok, což si myslím, svědčí o tom, že tyto obaly již nevyhazují do směsného odpadu, ale pečlivě je doma třídí. Chválím 4. třídu, protože se do sběru zapojila více než polovina žáků! 16 z 28 včetně pana učitele Klimenty.

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz