Každoročně, vždy na jaře, se žáci pod vedením p.uč. Malé vydávají sbírat odpadky na stejné trase  od školy, březovou alejí ke Mříčné až k „Obrázku“ a lesem přes Hraběnku zpět do školy. V letošním roce se této akce zúčastnili žáci 1.B. Přestože jich bylo pouze 13,  jelikož třídu „zachvátily“ neštovice, dokázali nasbírat tři plné pytle odpadků. Sice oproti minulým rokům odpadků na této trase ubylo, přesto se najdou lidé, kteří s klidným svědomím vyhodí plastové lahve, krabičky od cigaret, či plechovky od nápojů do příkopů u silnic nebo do lesa. Naši prv?áci si takzaslouží velkou pochvalu za nadšený přístup při čištění přírody v našem okolí.         Zapsala Martina Malá

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz