Jilemnický okruh, který z velké části uspořádali žáci 9.A naší školy, byl plně obsazen nižšími ročníky, proto osmáci vyrazili za humna. Naším cílem se stala akce pořádaná pracovníky KRNAP v parku vrchlabského zámku. Jednotlivá stanoviště byla zaměřena na krkonošské obojživelníky. Zajímavé informace obohatily zejména živé exponáty, a tak jsme mohli obdivovat mloka skvrnitého, skokana hnědého, ropuchu obecnou a čolka horského. Stihli jsme ještě navštívit muzeum a poté za slunného počasí zamířili pěšky domů. Procházka probouzející se jarní přírodou byla tou nejlepší oslavou a připomenutím, jak krásná je naše krajina.

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz