Rádi bychom pozvali všechny rodiče a žáky 9.tříd  na tradiční setkání se zástupci středních škol v otázce volby povolání. Tato malá burza středních škol se koná ve středu  19. října od 16.00 hodin v hlavní budově. Schůzka probíhá ve třech fázích. Po úvodním vstupu výchovné poradkyně školy s informacemi a termíny důležitými pro nadcházející přijímací řízení  se  rodičům  představí zástupci jednotlivých SŠ a v třetí  části   proběhne malá burza škol, v jejímž rámci mohou rodiče a žáci  získat individuální informace a materiály vybraných SŠ.  Na setkání se těší výchovný poradce školy paní Š. Richtrová a vedení školy.

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz