Dnes ráno se děti z šestých tříd vypravily na svůj týdenní pobyt na Rýchorskou boudu v Krkonoších. Autobus nás dovezl do Horního Maršova, odkud jsme se vydali po žluté značce lesní cestou do vršku až k Rýchorské boudě. Pěkná vyhlídka na vrcholky Krkonoš, kterým dominovala Sněžka, nám byla za krásného slunečného počasí pěknou odměnou. Ubytovali jsme se, naobědvali a odpoledne jsme po rozdělení do skupin šli na vycházku do Dvorského lesa. Od lektorky Krnapu, která se nám zde také věnuje, jsme se dověděli řadu  zajímavostí o přírodě 1.zóny Krkonošského národního parku, ve které se nacházíme. Zárove? si děti zasoutěžily. Večer proběhla výroba hliněných korálků. Nálada je zatím výborná, což je vidět i na fotečkách!

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz