Dne 23. září 2011 se naše škola (4. – 9. třída) i v letošním roce připojí k celoevropskému jazykovému projektu o vzájemném sbližování jednotlivých národů. V letošním projektu o multikultuře budou naši žáci vyhledávat společné i naprosto odlišné znaky a fakta o životech lidí Velké Británie, Německa, Polska, Slovenska a ?ecka. Vlastní zkušenosti i informace získané četbou nejrůznějších přinesených materiálů žáci ve skupinkách prodiskutují a společně vytvoří z celého dne výstupní tabulku, která bude obodována a zařazena do pořadí. Všem žákům přejeme hodně úspěchů a tvořivých nápadů.

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz