Skutečně pestrá nabídka výukových programů poskytuje nevyčerpatelné zdroje metod atraktivního a rovněž efektivního učení. Ráda bych se zmínila o dvou zdařilých akcích, které právě probíhají na naší škole. Jsem přesvědčena, že posunují naše žáky na vyšší úrove? myšlení, nutí je zapojovat v mozku jiné myšlenkové spoje a současně, alespo? u některých žáků, probouzejí pozitivní motivaci k učení se angličtiny. A) CLIL (Content Language Integrated Learning) – metoda, která zařazuje angličtinu do všech vyučovacích předmětů. Snaha žáků pochopit vykládané učivo v cizím jazyce s sebou nese hned několik důležitých bodů:1) Představuje naprosto konkrétní vazbu na skutečný život.2) Vytváří v mozku nová myšlenková spojení pro hlubší pochopení jazyka.3) Nastavuje  čas, protože týdenní dotace 3x 45 minut  k zvládnutí jazyka je naprosto nedostatečná. Již v lo?ském roce se paní učitelky 1. stupně zúčastnily semináře s ukázkami zařazení angličtiny do hodin matematiky, prvouky, hudební výchovy apod. Rády tuto metodu používají, čímž vlastně oživují a zatraktiv?ují jednotlivé vyučovací jednotky. Právě nyní probíhá další seminář s britskými lektory, kteří tentokrát vyučují anglicky jednotlivé předměty našeho školního rozvrhu napříč všemi třídami 2. stupně. Velká motivace pro žáky společně s nekonečnou inspirací pro učitelé vnáší do vzdělávacího procesu naprosto nové prvky, s kterými je třeba pracovat. B) Druhou věcí, kterou se nám daří udržovat, je výměnný program s holandskou školou v Borgeru. V letošním roce již potřetí si přijeli žáci tamní školy v zimě „zalyžovat“ a poznat všední život českých vrstevníků, kteří se zase v květnu vydali prozkoumávat kulturu nových kamarádů na severu Nizozemí. Nadšení všech zúčastněných bylo tak veliké, že již dnes víme, že pro 32 dalších zájemců uskutečníme i 4. ročník vzájemných zájezdů. Přeji si, abychom dalšími novými úspěšnými strategiemi a postupy motivovali žáky k příjemné a úspěšné školní práci.

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz