Požadavek na dobrou znalost angličtiny stále vzrůstá. Je zřejmé, že pouze 3 vyučovací hodiny za týden ve škole  nemohou stačit. Vzniká proto mnoho nových vyučovacích metod a postupů, jak jazykovou úrove? zlepšovat. Jednou z nich je strategie CLIL (Content Language Integrated Learning – obsahově a jazykově integrované učení), kdy jednotlivé předměty jsou vyučovány v angličtině.  Naše škola se této výzvy chopila a již v minulém roce uskutečnila kurz pro učitelé a žáky prvního stupně. V následujících třech pondělích zavítají na naši školu dva britští lektoři, aby ukázali i učitelům a žákům 2. stupně, jak by takovýto program mohl konkrétně vypadat v hodinách zeměpisu, dějepisu, fyziky, občanské nauky atd.  Těšíme se a věříme, že nás nové zkušenosti obohatí a současně silněji namotivují i naše děti.

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz