budky-2011-018.jpgS ptáky se často setkáváme u našich domů, na procházkách v lese i ve městě. A co o nich a o jejich způsobu života víme? A právě proto, abychom rozšířili povědomí našich žáků  i jejich rodičů o životě a způsobu rozmnožování našich běžných druhů ptáků, rozhodli jsme se uskutečnit projekt s názvem Ptačí hnízdní budky. S prací na projektu jsme začali už na podzim roku 2010, když se chlapci z druhého stupně školy s chutí vrhli do výroby hnízdních budek. Budky sestavovali z dílů, které podle odborného návodu ornitologa připravil truhlář. Po sestavení je natírali barvou a stříšky pobíjeli lepenkou. Tato smysluplná práce žáky velice bavila a z hodin pracovních činností se vraceli nadšeni, i když ruce měli potlučené a barvu až za ušima. Celkem se nám podařilo připravit 100 hnízdních budek určených především pro sýkory ko?adry, sýkory modřinky a rehky domácí. Jestli se nám v budkách zahnízdí i jiné druhy ptáků, to teprve zjistíme. Pro všechny děti ve škole žáci z 8.A připravili přenášku o významu budek pro hnízdění ptáků. Budky rozdáváme vybraným zájemcům z řad žáků, kteří mají v okolí bydliště vhodné podmínky pro jejich vyvěšení. Vyvěšení a následná péče o budky má svá pravidla a s těmi seznamujeme prostřednictvím programu i rodiče. Tento praktický projekt vhodně dopl?uje naši celoroční činnost v oblasti environmentální výchovy. Věříme, že takto pomůžeme ptákům v našem okolí najít vhodné hnízdiště a oni nám pomohou například v boji proti hmyzím škůdcům. Především však si klademe za cíl vytvořit kladný vztah dětí k přírodě a pocit zodpovědnosti za ni. Tento projekt jsme uskutečnili díky výraznému finančnímu přispění Grantového fondu Libereckého kraje. Fotografie ZDE

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz