img_5739.JPGStalo se již tradicí, že žáci naší školy si každoročně připomínají Den Země, který se celosvětově oslavuje 22.dubna.  Letos obě sedmé třídy vyrazily mašinkou do Jablonce nad Jizerou, kde nás čekal bohatý a zajímavý program.  Ještě před výletem si žáci vylosovali z připravených témat a ve skupinkách zpracovali referáty, týkající se programu. Někteří se vyrovnali s úkolem lépe, jiní hůře, ale snažili se všichni.  První zastávkou se stala čistička odpadních vod v blízkosti řeky Jizery. Dále jsme navštívili dílnu na výrobu bižuterie Pearl Bohemica a nakonec jsme si prohledli jeden z obnovitelných zdrojů energie, fotovoltaickou elektrárnu v prostorách továrny Elitex.  Slunečné dopoledne rychle uběhlo a po nezbytném občerstvení jsme plni dojmů a nových informací cestovali vláčkem malebným údolím Jizery zpátky do Jilemnice.

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz