V letošním roce se naše škola zapojila do dotazníkového šetření zaměřeného na hodnocení klimatu školy, které pořádá firma SCIO pod názvem Mapa školy. Dotazníkové šetření se týká všech činností školy a dotazníky vypl?ují tři skupiny respondentů – žáci 1. a 2. stupně, jejich rodiče a pedagogičtí pracovníci školy. S výsledky šetření budou rodiče seznámeni na jarních rodičovských schůzkách SPŠ a také zde na internetových stránkách školy. Prosíme všechny rodiče, aby využili možnost vyjádřit se k dění ve škole a vyplnili dotazník podle pokynů, který všichni osobně obdrželi. Informační letáček k dotazníkovému šetření Dotazník – rodiče Stav naplněnosti dotazníků pro rodiče včetně dotazníků předaných písemně do schránek: k pondělí 14.2. 2011: (počet vyplněných dotazníků z celkového úpočtu žáků) 1.tř – 3/25, 2.A – 6/19, 2.B – 3/19, 3.tř – 5/28, 4.A 3/18, 4.B – 9/20, 5.tř – 14/29, 6.A – 15/24, 6.B – 4/22, 7.A – 9/12, 7.B – 12/20, 8.A – 7/18, 8.B – 3/20, 9.A – 5/18, 9.B – 10/18 

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz