V pondělí 15.11 a v úterý 16.11. jsme připravili pro žáky 9.tříd srovnávací testování z českého jazyka, matematiky, obecných studijních předpokladů a z cizího jazyka. Testy připravuje firma SCIO a testování provádíme online formou – přes počítač. Po zadání výsledků se žáci ihned dozvědí svoji úspěšnost, po skončení testování na všech školách i percentil úspěšnosti ve srovnání s žáky jiných škol. Následně na jaře příštího roku dostane každý žák vyhodnocení své práce písemnou formou a i škola obdrží srovnání znalostí našich žáků s jinými školami v ČR. V lo?ském roce se testování zúčastnilo přes 800 škol a testováno bylo více než 26 tisíc žáků. Prosíme rodiče, aby tomuto testování a následné interpretaci výsledků věnovali náležitou pozornost. Výsledky moho posloužit i při rozhodování výběru budoucí střední školy. Více se můžete dozvědět na stránkách scio.cz. Zadání 2010

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz