josef-erlebach.JPGPři příležitosti oslav Dne učitelů proběhlo vyhlašování a odmě?ování nejlepších pedagogů jednotlivých jilemnických škol. Slavnostní událost se konala pod patronací MěÚ v Jilemnici  a ve spolupráci se Sdružením obcí Jilemnicka ve Společenském domě Jilm  v úterý 30. března. Z našich bývalých kolegů byli oceněni tito pedagogové: Pan Libor HENDRYCH – učitel II. stupně     Návrh na ocenění Paní Věra HANČOV? – učitelka I. stupně     Návrh na ocenění Paní Boženka KOUDELKOV? – vychovatelka ve školní družině   Návrh na ocenění Ve stejnou dobu se konalo i oce?ování nejlepších pedagoických pracovníků z Libereckého kraje. Odmě?ování organizoval pod záštitou náměstka pro školství, mládež, tělovýchovu a sport  pana Bc. Cikla odbor školství LK. Jedním z dvaceti oceněných pedagogů byl náš bývalý kolega pan Josef ERLEBACH. Je to poprvé, kdy se podařilo prosadit zástupce z našich řad na takto významné ocenění  – Návrh na ocenění Všem oceněným pedagogům ještě jednou z celého srdce gratulujeme.

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz