V měsíci březnu proběhly ve ŠD tři akce: 1. Výtvarná soutěž, kdy děti z 1. a 2. třídy malovaly obrázek k pohádce. Děti ze 3. a 4. třídy malovaly svého oblíbeného hrdinu z knížky, telezize, filmu. 2. Návštěva knihovny. Ve spolupráci s p. Zvelebilovou jsme navštívili Městskou knihovnu v Jilemnici. Zde se děti dozvěděly o funkci a provozu knihovny a společně besedovaly o svých oblíbených knížkách. 3.Literární soutěž, děti z 1. a 2. třídy určovaly známé pohádky podle obrázků. Děti ze 3. a 4. tříd měly za úkol napsat krátký příběh, pohádku, vypravování. Pracovat mohly samostatně nebo ve dvojcích. Vyhodnocení provedla p. uč. Luštincová. Všichni byli za snahu odměněni sladkostí a první tři obdrželi diplom a drobnou cenu. Výsledky ze soutěží jsou ve ŠD.

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz