tgraumann-113.JPGProžili jsme výjimečné setkání, s výjimečným člověkem, který nám vyprávěl svůj výjimečný životní příběh. Naši školu navštívil 25. 2. 2010 pan Tomáš Graumann s manželkou. V roce 1939 byl osmiletým chlapcem a žil s rodinou v bývalém Československu – tehdy už Protektorátu Čechy a Morava. Vzhledem k židovskému původu však byla jeho rodina  ohrožena, proto se snažila najít možnost, jak ze země okupované nacisty vycestovat.  Celé rodině se to již nepodařilo, ale Tomáš se dostal na seznam dětí do vlaku, jehož odjezd organizoval Nicholas Winton. Jeho mladší bratr pak i s maminkou zahynul v koncentračním táboře. Tomáš se dostal do skotské rodiny a vystudoval gymnázium. Nikdo z příbuzných válku nepřežil, a tak se již do Československa nevrátil, stal se ošetřovatelem a později misionářem na Filipínách. Tam se také seznámil se svou budoucí manželkou. Adoptovali si dvě děti a další dvě se jim narodily. Dnes, přestože mu je již 79 let, má stále dostatek životní energie a dokáže velmi působivě vyprávět o svém životním osudu. Pro žáky sedmých až devátých tříd bylo setkání s někým, kdo prožil události, o nichž se dozvídají z učebnic dějepisu, opravdu vzácné. Tomáš Graumann je člověkem s otevřeným srdcem, kde není místo pro nenávist a hořkost. Jeho přístup k životu i lidem nám může být velkou inspirací.

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz