Vážení rodiče  žáků 9. třídy, na středu 25.11. jsme pro žáky 9. třídy připravili celodenní srovnávací testování vědomostí. Test se skládá ze tří částí: Český jazyk – obsahuje 40 úloh a trvá 45 minut čistého času, test z matematiky – obsahuje 30 úloh a žáci mají k jejich vyřešení 60 minut a test obecných studijních předpokladů – obsahuje 60 úloh a trvá 60 minut. Všichni žáci mohou mít k dispozici pouze psací potřeby a test se provádí on-line formou, tzn. na počítači. Po skončení testování se zobrazí kompletní výsledky testu, skore, úspěšnost.  Percentil vyjadřující  srovnání se žáky jiných škol bude k dispozici po skončení celého testování, tj. ke dni 4.12. 2009 – ukončení celého souboru testování. Další informace o testování s názvem STONOŽKA (Srovnávací testování žáků ) můžete získat na www. scio.cz. Žákům i jejich rodičům i učitelům by testování mělo přinést představu o úrovni vědomostí našich žáků ve srovnání se žáky jiných škol. Pro rodiče jistě může přispět i k výběru vhodného typu střední školy. Proto bychom chtěli, aby žáci k tomuto testování přistoupili, co nejzodpovědněji a Vás rodiče, prosíme, abyste se zajímali o výsledky tohoto testování. Celé testování je placené z příspěvku Sdružení přátel školy a tato nejlevnější forma (on-line) stojí na každého žáka 100,-Kč. Za vedení školy                                                                                                                   Václav Korbelář, zástupce ředitele školy

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz