p1040199.JPG   Mnozí z rodičů a návštěvníků školy měli možnost vidět v září, kdy proběhl „Den otevřených dveří“ u příležitosti 110. narozenin naší hlavní budovy, jaké máme nové vybavení k zajištění té nejmodernější výuky. Krom jiného jsou to především interaktivní  tabule, které pomáhají s pestrou a atraktivní formou vyučování. Bez programů, které učitelé vytvářejí sami nebo je vyhledávají na internetu, by tabule svoji funkci neplnily. Proto jsme potěšeni, že máme k dispozici taktéž nové interaktivní učebnice, zpracované právě s ohledem na multimediální a interaktivní výuku. Kolekci rozšířily učebnice fyziky a chemie nakladatelství Fraus. Po zkušenostech s učebnicemi zeměpisu a českého jazyka, se těšíme na jejich využití. Nákup programů renomovaného nakladatelství není levnou záležitostí, ale věříme, že investice do vzdělání se bohatě vrátí.

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz