Vážení rodiče, víte, že už třetím rokem probíhá na škole reforma, která mění celkový pohled na školu, který Vy zřejmě vůbec neznáte? Novou rolí učitele ve třídě společně s novými metodami vyučování se snažíme probudit u žáků pocity větší osobní zodpovědnosti, samostatnosti a kreativity. Ve škole založené na prožívání reálných životních situací děti spolu více komunikují, domlouvají se na alternativních postupech a také se učí vzájemnému respektu, toleranci a posuzování, co je lepší, vhodnější a hodnotnější. Bez honby za známkami a diskriminujícím řazením do výkonnostních škatulek si každý jedinec hledá své vlastní schopnosti, přednosti, postoje, aby si postupně sám uvědomil své místo na tomto světě a svou vlastní hodnotu, kterou má. Vážení rodiče, uvědomujete si, jak jste velmi důležitým článkem výchovně vzdělávacího procesu? Bez Vaší spolupráce totiž naše veškeré, většinou velmi poctivé snažení, ztrácí základní význam. Vážení rodiče, víte, že učitelství není snadné zaměstnání? Učitel je totiž: pedagog, psycholog (někdy psychiatr), opatrovník, kamarád, vědec, umělec, objevitel, vynálezce, lékař, spisovatel, velmi často úředník, manager atd. atd. A proto vážení rodiče, se na Vás těšíme, dveře naší školy jsou Vám otevřeny, protože jenom společně můžeme úspěšně působit na „naše“ děti.

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz