Ve školním roce 2009/2010 ŠD navštěvuje 30 žáků z prvních tříd, 18 žáků z druhé třídy, 23žáků ze třetích tříd a 9 žáků ze čtvrté třídy. Na začátku školního roku děti obdržely pokyny týkající se chodu a provozu ŠD. Podrobnější informace naleznou rodiče na webových stránkách školy. Záři : sportovní činnosti na školním hřišti, jízda na koloběžkách, vycházky do parku, na hraběnku, pracovní činnost – vyšívané obrázky, práce s šablonou – podzimní motivy. ?íjen : pozorování změn v přírodě, vycházky – hry, využití přírodnin v pracovní a výtvarné činnosti. Listopad : výtvarná soutěž o ,,nejhezčícho draka“, poznávání rostlin, hub a zvířat. Prosinec : zapojení dětí do vánočního jarmarku – nácvik vystoupení druhé třídy, zhotovení jednouduchých výrobků k prodeji, vycházky, hry na sněhu, adventní kalendáře, vánoční motivy. Leden : jízda na bobech, lyžích, stavby ze sněhu, využití zimních motivů v pracovní a výtvarné činnosti. Únor : slalomová dráha – závody na lopatkách, četba pohádek – výtvarné zpracování. Březen : příprava na Velikonoce, jarní výzdoba ŠD, literární soutěž skupin – poznávání pohádek podle textu. Duben : jízda na koloběžkách – jízda zručnosti a obratnosti, bezpečnost, seznámení se základními dopravními značkami. Květen : výroba dárků ke Dni matek, přespolní běh, nácvik atletických disciplin. Červen : oslava Dne dětí, soutěže hry, turnaj v kopané, vycházky, hry na školním hřišti, zakončení školního roku.

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz