img_25261.JPG Žáci devátých tříd v rámci svých absolventských prací připravili pro sebe, své rodiče učitele a přátele akci s názvem “ Zahradní slavnost“. Uskutečnila se v pátek 29. května. Bohužel špatné počasí nám nedovolilo akci uskutečnit skutečně na školní zahradě, část se tedy uskutečnila v jídelně Eurest a část v hlavní školní budově. Co se uskutečnilo? Jednotlivé třídy a skupiny žáků měly připraveny krátké kulturní vystoupení, předávaly se knižní odměny nejlepším žákům obou tříd, pouštěly se prezentace ze života tříd, dělaly kvizy, prohlížela nazdobená školní budova a třída s projekty celé školy, někteří odvážlivci se mohli rozhlédnou ze školní věžičky a také se samozřejmě hodovalo, povídalo a vzpomínalo, jak ten školní život na základce rychle utekl. Více se o této události můžete dozvědět z článku, kerý pro jilemnický zpravodaj sepsali K. Kožnarová a B. Čížková nebo z programu a pozvánek, které přikládám v příloze. Článek do zpravodaje Aktualizovaný program Pozvánka Fotografie z akce zde

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz