V letošním podzimním období končí tříleté funkční období první školské rady zvolené v listopadu 2005.  Dne 12. 11. 2008 budou při pedagogické radě vybírat dva členy ŠR učitelé do pedagogické kurie, dne 13. 11. 2008  při třídních schůzkách  budou volit zákonní zástupci žáků také dva členy do žákovské kurie a dva zbývající členy ŠR jmenuje Rada města Jilemnice. Všechny další potřebné informace najdete v přílohách. Směrnice RM Jilemnice, Informace k volbám do žákovské kurie, Oznámení o konání voleb do ŠR – listopad 2008, Čestné prohlášení kandidáta, Návrh na kandidáta pro volby do ŠR

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz