V úterý 14. 10. 2008 v 16,00hodin se uskuteční setkání rodičů žáků 9. tříd  se  zástupci středních škol k otázkám  volby povolání. Program: 16,00hodin – informace výchovné poradkyně paní učitelky Chlumské  16,30hodin – krátké informativní představení zástupců středních škol  po skončení – možnost individuální diskuse s přítomnými zástupci škol 

Všichni rodiče žáků 9. tříd jsou srdečně zváni!!!!

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz