Z?KLADNÍ ŠKOLA JILEMNICE, KOMENSKÉHO

 pořádá v sobotu dne 14. 6. 2008 od 9  do 12 hodin

DEN OTEV?ENÝCH DVE?Í,

 prezentaci celoškolního projektu

„JILEMNICE A JEJÍ OKOLÍ“.

(Ukázky absolventských prací žáků 9. tříd, výstavky různých projektů, výtvarných prací a výrobků všech žáků celé školy .)               

P?IJĎTE POBEJT!

Časový pořad na páteční část projektu pro žáky je zde: casovy-program.doc

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz