PROJEKTOV? VÝUKA 3.A a 3.B

foto2.jpgfoto1.jpgJedno z témat učiva v prvouce 3.třídy je „Naše město a okolí“, což nás inspirovalo k tomu, abychom s dětmi poznali Jilemnici nejen z učebnice.Naší praktické výuce předcházela vycházka na Kozinec, nejvyššímu kopci města, odkud jsme uviděli i Krkonoše.Zajímavosti z historie města jsem načerpali  při prohlídce Krkonošského muzea, kde se každý z žáků obohatil o nové informace.Se současným životem našeho města se žáci seznámili při návštěvě městského úřadu. Zde se nás ochotně ujala paní místostarostka Jana Čechová. Děti měly možnost nahlédnout do zajímavých prostor radnice a zasednou i ke stolům jednacího sálu.Největším zážitkem však pro většinu z nich byla vyhlídka na náměstí a okolí z radniční věže. Zde také děti upoutal chod radničních hodin.Získané vědomosti děti zužitkovaly při skupinové práci a své zážitky zachytily ve výtvarné výchově.Žákům se tento způsob výuky líbil a obohatil je více, než klasické učení ve školních lavicích.                                                                                                                                                          

Copyright © 2022 ZŠ škola Jilemníce, Komenského 288

Vytvořil Fosa.cz