Základní škola Jilemnice, Komenského 288

… oficiální stránky školy

Vážení rodiče,
naše škola dlouhodobě využívá pro mnoho činností školy systém Bakaláři. V tomto systému je například přístupná kompletní třídní kniha, informace o průběžné a pololetní klasifikaci, součástí systému je i modul pro komunikaci – Komens, plán akcí školy, suplování a několik dalších modulů. Všichni rodiče a žáci dosud společně využívali systém z pohledu žáků (každý žák má zřízen individuální přístup). Tento přístup pro žáky se nemění, změní se přístup a práva pro rodiče.

Všechny rodiče tímto žádáme, aby si podle níže přiloženého návodu zřídili vlastní přístup – rodičovský do systému Bakaláři a mohli jsme tak společně využívat dvě hlavní výhody. První je  vzájemná přímá komunikace vedení školy, třídních učitelů a rodičů. Druhou novinkou je možnost (nutnost) omlouvání žáků prostřednictvím Omluvenky v systému Komens. Asi jste zjistili, že již nevyužíváme papírové žákovské knížky, proto v blízké budoucnosti  bude nutností tento systém omlouvání využívat. K tomu bude sloužit právě vámi vygenerovaný rodičovský přístup. Postup zřízení tohoto účtu je nastíněn v níže přiloženém materiálu, který obsahuje i videonávod a návody pro další činnosti v Bakalářích (spojování hesel, postup při omlouvání žáků).
Prosíme, pokuste se tento přístup zřídit samostatně, v případě, že si nebudete vědět rady, počkejte na třídní schůzky ve středu 15. 9., kde by vám měli třídní učitelé nastavení přístupu vysvětlit, případně se obraťte na nás vedení školy. V dalším období bude následovat vyzkoušení přístupu třídními učiteli i vedením školy a dolaďování případných problémů.
Děkujeme.                                                                             vedení školy

Bakaláři na naší škole ve školním roce 2021- 2022

Zveme všechny rodiče našich žáků na úvodní třídní schůzky SPŠ, které se budou konat ve středu 15. 9. 2021 v 16 hodin v kmenových třídách školy (pokud nebyly třídními učiteli domluveny výjimečně na jiný termín).

Hlavním bodem budou volby do školské rady naší školy. Postup a organizaci voleb Vám vysvětlí třídní učitelé. Další informace  se budou vztahovat k fungování tříd, představení nové funkce v prostředí Bakaláři (nastavení rodičovských hesel pro omlouvání žáků), informace k doučovacím kroužkům a plánu akcí školy na nový školní rok.

Každá návštěva školy s sebou bohužel nese i jednu nepříjemnost v podobě povinného nošení ochrany nosu a úst  (respirátoru) po celou dobu pobytu. Doufáme, že Vás toto opatření neodradí.

vedení školy

Po červnovém vysvědčení se vrata mnoha škol na dva letní měsíce uzavřou. Školy oněmí, po chodbách se nerozléhají dětské hlasy ani ozvěna dětských nohou. Budovy jsou nezvykle tiché. Neplatí to ale všude.

ZŠ Komenského měla dveře pro děti otevřené i o prázdninách. Během těch letošních škola poskytovala zázemí nejen tradičnímu sportovně zaměřenému TRYKO táboru, ale nově zde proběhl i sportovní, anglický a výtvarný příměstský kemp. Tyto kempy byly organizované ve spolupráci s jilemnickou Místní akční skupinou (MAS „Přijďte pobejt!“).

Program kempů byl pestrý. Ten anglický začínal každý den příjemně – pomerančovým nebo citronovým džusem. Děti měly dny inspirované zvířátky a dinosaury, hrály smyslové hry, úspěšně zvládly netradiční olympiádu, orientační běh parkem i stopovanou se závěrečným táborákem, na kterém opékaly kromě buřtů i sladké marshmallows. Netradičním a hravým způsobem se tak zdokonalovaly v anglickém jazyce, učily se spolupracovat a komunikovat.

Při dvou sportovních kempech zaměřených na rozvoj všeobecných sportovních dovedností si všichni účastníci zkoušeli různé sportovní disciplíny, absolvovali i výlety a koupání po okolí Jilemnice. Děti, které po dlouhém „koronavirovém“ odloučení, kdy se nemohly setkávat a společně sportovat, se učily znovu spolupracovat a při všech činnostech si připomínat radost, krásu a důležitost pohybu.

Již několikátým rokem organizovaný příměstský TRYKO tábor má také zázemí pro děti ve školní budově. V průběhu tří týdnů se v něm vystřídalo hodně dětí nejen z Jilemnice a blízkého okolí, ale třeba i z Prahy. Děti se na tomto táboře naučí překonávat své vlastní limity v mnoha oblastech, vyzkouší si základy horolezectví nejen na horolezecké stěně, ale i na přírodní skále, naučí se rozdělávat oheň a připravit si vlastní oběd a lahodný čaj z přírodnin. Projdou si nejhezčí místa po krkonošských hřebenech, vyzkouší si základy jízdy na kánoi na martinickém rybníku, jízdy na kolečkových bruslích i střelbu ze vzduchovky ve sportovním areálu Hraběnka. Vše vrcholí dobrodružným putováním korytem řeky Jizerky z Hrabačova až na soutok s Jizerou. To vše za každého počasí. Podle toho, že mnohé děti navštěvují tento kemp již poněkolikáté a přicházejí i jejich sourozenci je zřejmé, že je tyto netradiční činnosti baví a naplňují.

Na rozdíl od těchto kempů, potom děti na výtvarném kempu rozvíjely více svou vlastní fantazii a kreativitu. Vznikaly portréty i iniciály z přírodnin, vyzkoušely výrobu škrobového papíru, kašírování, tisk na látku, práci s vlnou i populární malování kamínků. Výtvarný kemp zakončil přípitek šampaňským a vernisáž v prostoru vstupní haly školní budovy s  velkou účastí rodičů a sourozenců.

Velké poděkování patří všem vedoucím, kteří letošní „kempy“ připravovali. Byli to nejen učitelé ZŠ Komenského, ale i studentky a studenti pedagogické fakulty, ale i další odborní externisté z řady jilemnických horolezců.

Zájem o prázdninové příměstské kempy byl mezi dětmi a rodiči velký a ohlasy příznivé. Možná se právě teď zrodila v Jilemnici nová tradice. A hlavně jsme rádi, že školní budova a přilehlé prostory ani v létě nezahálí a že se i zde najde celá řada zapálených lidí, kteří mají i v létě chuť a síly se věnovat dětem.

Letos poprvé provádíme přihlašování na kroužky elektronicky. Kliknutím na níže uvedený odkaz se dostanete k vlastnímu přihlášení. Čtěte pozorně úvodní informace, pak přejděte na elektronické přihlášení. Zdůrazňujeme informaci, že na každý kroužek je třeba vyplnit samostatnou přihlášku.

Ve druhém pololetí loňského roku se skupina pro čtenářskou gramotnost pracující v rámci MAP rozhodla podpořit žáky základních škol ve čtenářství.
V období, kdy byly školy i knihovny zavřené a děti izolované ve svých pokojíčcích, jsme chtěli ukázat, že knihy jsou dobří kamarádi a dokáží pobavit, potěšit, roztesknit i poučit.
Jak ale přimět děti, aby četly? Jak jim doporučit četbu, která by je bavila? Kdo by měl dětem knihu doporučit, aby je titul zaujal?
Zkusili jsme cestu doporučování knížek dětmi dětem. Vymysleli jsme strukturu prezentace nebo obsah „propagačního“ videa přiměřeně věku účastníků (počítalo se s účastí 1. i 2. stupně). Díky MAP jsme mohli slíbit drobnost každému účastníku projektu. Děti ukládaly zcela samostatně své prezentace nebo videa na úložiště MAP. Mimořádně podařené doporučující prezentace pak měly šanci získat finanční příspěvek na knihy do školní knihovny a budou umístěny na čtenářský kanál vytvořený na YouTube.
I přes krátké trvání bylo první kolo Vývzvy úspěšné. Zúčastnilo se jí přes padesát žáků škol z Jilemnice a okolí. Ukázala, že žáci napříč všemi ročníky ZŠ čtou rozličné a zajímavé knihy a rádi se o svůj zážitek podělí s vrstevníky.
Máme velikou radost, že více než polovinu účastníků Výzvy tvořili žáci naší školy. Dokázali, že jsou vnímaví čtenáři, šikovní grafici, dobří scénáristé i režiséři drobných videí a nápadití propagátoři knih. Navíc se svou četbou snaží pomoci i školní knihovně. A to nás těší!

Vážení rodiče,
v přiložených materiálech naleznete informace o volbách do Školské rady naší školy.
Volby do ŠR měly proběhnout již na podzim roku 2020. Protože byla přerušena činnost škol v důsledku epidemiologických opatření, nemohli jsme tyto volby uskutečnit. Rozhodnutím ministra školství bylo umožněno prodloužit činnost stávajících ŠR a uskutečnit volby co nejdříve po obnovení činnosti škol. Proto musíme tyto  volby uskutečnit již hned na začátku tohoto školního roku.
Ředitel školy stanovil termín voleb do rodičovské kurie na středu 15. září 2021 v 16 hodin. V tento den se uskuteční i společné schůzky rodičů s třídními učiteli, kde budou poskytnuty i další doplňující informace vztahující se k zahájení školního roku. Kandidátní listinu do voleb budou tvořit zájemci z řad zákonných zástupců žáků, kteří splní dvě podmínky – vyplní formulář s potřebnými údaji kandidáta a čestné prohlášení. Požadované formuláře jsou přiloženy níže v příloze.
Volby do pedagogické kurie provedou pedagogičtí pracovníci na jednání pedagogické rady v pondělí dne 20. 9. 2021.
Jmenování členů zástupců zřizovatele provedla na svém jednání Rada Města a jmenováni byli p. D. Hlaváč a p. E. Malý.

Každá návštěva školy s sebou bohužel nese i jednu nepříjemnost v podobě povinného nošení ochrany nosu a úst  (respirátoru) po celou dobu pobytu. Doufáme, že Vás toto opatření neodradí.

V případě, že by epidemiologická situace nedovolila volby uskutečnit tímto způsobem, budeme Vá následně informovat o náhradním způsobu provedení voleb.​

Děkujeme za Váš zájem o činnost školy, ke které patří i fungování tohoto orgánu.

Oznámení o konání voleb 2021

Návrh na kandidáta rodiče pro volby 2021         Čestné prohlášení kandidáta – rodiče

Podle nařízení proběhne i na naší škole tzv. screeningové antigenní testování žáků ve dnech 1., 6. a 9. září 2021. U žáků 1. ročníku se uskuteční v náhradním termínu (ne v den nástupu školní docházky 1. 9.) – ve čtvrtek 2. září 2021. Průběh testování bude stejný jako v minulém roce. Video k nahlédnutí a instruktážní letáček viz níže. Podrobnější informace jsou uvedeny v předchozích článcích.

Provoz školní družiny bude zahájen již ve středu 1. 9. 2021, kdy bude otevřena do 12 hodin. Hned tento první den také děti obdrží závaznou přihlášku – zápisový lístek. Ve čtvrtek budou přihlášky vybírány, shromážděny a provoz bude probíhat již podle standardního školního rozvrhu: ranní provoz 6:45 – 7:30 hodin, odpolední vždy po skončení výuky nejpozději do 16:30 hodin.  Pokud si dítě nevyzvednou rodiče, je nutné uvést na přihlášce dobu odchodu.

Děti budou ve družině rozdělené podle tříd do 3 oddělení.

Všechna oddělení jsou umístěna v prostorách nové budovy Pavilonu.

Vážení rodiče, milí prvňáčci,

školní rok slavnostně zahájíme v naší třídě (budova Scolarestu – za dveřmi vpravo, po schodech do 2. patra – bude označeno), Přijít můžete o chvilku dřív, začneme v 8.h. Po přívítání dětí proběhne informativní schůzka s rodiči, kde se dozvíte vše potřebné.

Prosím rodiče, aby v souladu s platným opatřením měli s sebou respirátory.

Děkuji a moc se těším.

Jana Matoušková, třídní učitelkaškola

 

 

Archivy

eu
Základní certifikát společnosti Scio

Ocenění společnosti Scio

Kontakty

Vedení školy:
PaedDr. Václav Korbelář - ředitel
Telefony:
481 544 382 - ředitelna
606 794 962 - ředitelna mobil
481 544 374 - sborovna školy
728 546 707 - sborovna mobil
481 544 572 - Eurest
E-mail:
centrum@komenskeho288.cz
Web:
www.komenskeho288.cz
Adresa:
Komenského 288, Jilemnice, 51401
Kde nás najdete: mapa

dsc07501 dsc03343 dsc02622 dsc06952 dsc02089 img_4628 dsc06488 dsc071691 img_1536 dsc07460 img_2758 img_1716 dsc06350 img_1032

Zvonění


0. hod: 07:00 - 07:45
1. hod: 07:50 - 08:35
2. hod: 08:45 - 09:30
velká přestávka
3. hod: 09:50 - 10:35
4. hod: 10:45 - 11:30
5. hod: 11:40 - 12:25
6. hod: 12:35 - 13:20
7. hod: 13:30 - 14:15
8. hod: 14:25 - 15:10
9. hod: 15:20 - 16:05

Třídní fota 2020/2021

6_a_27x 2_trida_30x 7_b_22x 4_trida_27x 3_a_43x 9-a_17x 6_b_50x 1_b_17x 7_a_20x 5_b_26x 8_b_26x 3_b_19x 1_a_36x 8_a_29x

Kalendář

Září 2021
Po Út St Čt So Ne
« Srp    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
TOPlist
logo_pilotni
tj
eu
eu-ucebna
multiucebna
eu-projekt-ok