Základní škola Jilemnice, Komenského 288

… oficiální stránky školy

Celkem se přihlásilo ke školní docházce 147 žáků, tj. 84% všech žáků.  Tyto žáky jsme rozdělili do 14 skupin a k tomu vytvořili i 3 skupiny pro odpolední činnosti. Bohužel z personálních důvodů nedokážeme zajistit odpolední aktivity pro žáky 3., 4. a 5. ročníků, i z důvodů velmi malého počtu přihlášených (vždy 3 žáci).
Připomínáme nutnost přinést dokument – Čestné prohlášení, které budeme vybírat v pondělí před vstupem do školy. Bez tohoto prohlášení není možné zahájit školní docházku.
Tiskopis čestného prohlášení je zde – Čestné-prohlášení-koronavir

Podrobnější rozdělení a další informace (organizační, hygienické..) jsou v přiloženém dokumentu – Informační pokyny pro žáky 1. stupně

Rozdělení žáků 1. stupně do skupin

Těšíme se na setkání se žáky „naživo“.

vedení školy

Vážení rodiče,

v příloze je podle přiděleného kódu uvedeno zařazení dětí do našich tříd. Jak jsme předeslali, rozdělili jsme děti do dvou stejně početných tříd – 2 třídy po 16 žácích (shodou okolností nejméně početné třídy na celé škole) s rovnoměrným zastoupeních chlapců a dívek (v obou třídách je 11 chlapců a 5 dívek). Snažili jsme se v maximální míře zohlednit vaše případné požadavky, ale v některých případech to nebylo, bohužel, úplně realizovatelné.

Obě třídy povedou zkušené paní učitelky, které budou vyučovat podle stejného vzdělávacího programu, podle stejných učebnic a materiálů. Třídy budou umístěné v útulném prostředí naší budovy – Pavilonu 1. stupně v prvním patře, kam nebudou mít přístup žáci z jiných tříd. Velkou výhodou tohoto umístění je také fakt, že školní družina, kam bude většina dětí pravděpodobně docházet, se nachází přímo v této budově.  Ještě před prázdninami, pokud to dovolí situace, bychom rádi uspořádali setkání s vašimi dětmi a jejich budoucími učitelkami na tzv. nulté školičce, kterou každý rok uskutečňujeme. Počítáme s jedním krátkým setkáním přibližně okolo poloviny června v odpoledních hodinách. O případné realizaci budete včas prostřednictvím kontaktních emailů informováni.

Věříme, že všechny tyto skutečnosti napomohou k vaší spokojenosti a my všichni se budeme těšit na setkání a výuku s vašimi dětmi.

Rozdělení žáků přijatých do 1. tříd

Vážení rodiče,

v přiloženém materiálu jsou informační pokyny  vydané vedením školy v souvislosti s povolením přítomnosti žáků 1. -5. ročníku na vzdělávání ve škole. Počátek vzdělávání byl stanoven MŠMT na pondělí 25. 5. 2020.
V dokumentu jsme se snažili nastínit nejdůležitější informace o rozsahu vzdělávání, jeho časovém vymezení, nástin organizačního (prostorového i personálního) zajištění vzdělávání a také pokyny k zajištění ochrany zdraví všech účastníků vzdělávání.
Od Vás v tomto týdnu potřebujeme:
1. přečíst si tyto podrobnější pokyny – Informační pokyny pro rodiče a žáky 1. stupně
2. vyplnit přihlášku ke vzdělávání formou dotazníku nejpozději do neděle 17. 5. 2020.
3. před začátkem vzdělávání aktuálně vyplnit a přinést do školy formulář Čestného prohlášení (bezinfekčnost a stanovení rizikových skupin osob) – Čestné prohlášení

Připomínáme, že v případě neúčasti dítěte na vzdělávání přímo ve škole, bude výuka dále probíhat dálkovým způsobem s omezenými hodinami online výuky.

vedení školy

 

 

 

V příloze jsou důležité informační pokyny vydané v souvislosti s otevřením školy pro konzultace na jednotnou přijímací zkoušku na střední školy – Informační pokyny pro žáky 9. tříd

V druhé příloze jsou informace MŠMT o termínu a provedení jednotných přijímacích zkoušek na střední školy.
Termíny: žáci 9. ročníků – pondělí 8. června, žáci 5. ročníků – úterý 9. června Aktuální časová osa, 
Informace k JPZ

Zveřejňujeme Rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání. V doplňku je obsažena důležitá informace: Vzhledem k tomu, že některé děti z tohoto seznamu ještě neabsolvovaly vyšetření školní zralosti v pedagogicko psychologické poradně (PPP), nemůžeme zatím sdělit, jaká bude organizace výuky od nového školního roku.

Po zjištění výsledků z PPP budeme informovat všechny rodiče prostřednictvím webových stránek školy (předpokládaný termín 20. 5. 2020), zda budeme schopni otevřít dvě první třídy a jaké bude případné rozdělení dětí. To bude muset být provedeno rovnoměrně do obou tříd. Bohužel nebude tak možné vyhovět úplně všem požadavkům, které se objevily v žádostech rodičů.

Rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání

Děkujeme za zájem o naši školu.

Vážení rodiče,

v následujících informacích Vám chceme nastínit podmínky pro otevření škol pro žáky 9. ročníků připravujících se na JPZ (jednotnou přijímací zkoušku).

Nejdůležitější informace:

  • Návrat do škol se týká výhradně žáků 9. ročníků, kteří se připravují na přijímací zkoušky. Účast není povinná.
  • Zákonný zástupce nahlásí závaznou docházku žáka do 7. 5. 2020 do 9:00 hodin prostřednictvím interaktivního formuláře zde Přihláška.
  • V případě přihlášení je následně účast povinná a bude sledována stejně jako školní docházka. Žáci jsou povinni bezpodmínečně dodržovat stanovená pravidla a dbát pokynů všech zaměstnanců školy. V případě nedodržení těchto pravidel může být docházka na přípravu k JPZ ukončena a zákonní zástupci budou o této situaci informování.
  • Z přihlášených žáků vytvoříme podle počtu přihlášených dvě nebo tři skupiny maximálně po 15 žácích. Tyto skupiny budou po celou dobu přípravy i pobytu ve škole neměnné. Jmenovitý rozpis skupin bude zveřejněn u vchodu do školní budovy.
  • Příprava na přijímací zkoušky bude probíhat vždy v úterý a ve čtvrtek ve dvou vyučovacích blocích po 90 minutách, při větším počtu přihlášených a třech vyučovacích skupinách ve třech blocích po 60 minutách se zaměřením na ČJ a M.
  • Vyučování bude probíhat v čase 8:30 – 12:00 hodin.
  • Každý žák se při prvním nástupu do školy prokáže čestným prohlášením o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Zákonní zástupci zváží účast žáka i vzhledem k rodinné situaci (soužití s osobami s vymezenými rizikovými faktory uvedenými v příloze Ochrana zdraví a provoz ZŠ). Formulář čestného prohlášení je ke stažení zde Čestné prohlášení.
  • Každý žák musí být vybaven na den minimálně dvěma kusy roušek a sáčkem na uložení použité roušky.
  • Stravování – školní restaurace Scolarest je schopna zajistit pro žáky obědový menu box, který si žáci mohou vyzvednout v určeném místě při odchodu ze školní budovy. Jídlo doporučujeme konzumovat doma. Konzumace v prostorách školy nebo školní jídelny není z hygienických důvodů zatím možná.

Další informace a pokyny jsou v přílohách. Je zde představen nástin organizace výuky, organizační pokyny pro příchod do školy, pohyb v šatnách i ve školní budově a základní pravidla ochrany zdraví žáků a pracovníků školy. Prosíme o její pročtení a dodržování stanovených pravidel. Ty budou žákům znovu připomenuty a upřesněny v první den návratu do škol.

Na závěr zdůrazňujeme, že nadále bude probíhat zavedené dálkové vzdělávání pro ostatní žáky, a ve dnech, kdy nebude probíhat příprava na JPZ ve škole, i pro přihlášené žáky 9. ročníku.

Podrobnější informace pro 9. třídy

Ochrana zdraví a provoz ZŠ

31c33862314a7e245fef5c9263f417e6_ilustrovana-3-shutterstock-93055036   Krásné prožití velikonočních svátků všem žákům, jejich rodinám a všem zaměstnancům.

Vedení školy

Archiv

eu
Základní certifikát společnosti Scio

Ocenění společnosti Scio

Kontakty

Vedení školy:
PaedDr. Václav Korbelář - ředitel
Telefony:
481 544 382 - ředitelna
606 794 962 - ředitelna mobil
481 544 374 - sborovna školy
728 546 707 - sborovna mobil
481 544 572 - Eurest
E-mail:
centrum@komenskeho288.cz
Web:
www.komenskeho288.cz
Adresa:
Komenského 288, Jilemnice, 51401
Kde nás najdete: mapa

dsc02622 dsc06350 img_1716 dsc03343 img_2758 img_1536 dsc06952 img_1032 dsc071691 img_4628 dsc02089 dsc07460 46547586 dsc07289

Zvonění


0. hod: 07:00 - 07:45
1. hod: 07:50 - 08:35
2. hod: 08:45 - 09:30
velká přestávka
3. hod: 09:50 - 10:35
4. hod: 10:45 - 11:30
5. hod: 11:40 - 12:25
6. hod: 12:35 - 13:20
7. hod: 13:30 - 14:15
8. hod: 14:25 - 15:10
9. hod: 15:20 - 16:05

Kalendář

Červenec 2020
Po Út St Čt So Ne
« Čer    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
TOPlist
logo_pilotni
tj
eu
eu-ucebna
multiucebna