… oficiální stránky školy

Václav Korbelář

Vážení rodiče,
v průběhu několika předcházejících dní proběhla u všech žáků jilemnických škol výměna bílé plastové karty za černý čip. Tato změna nastala z důvodů modernizace systému ve školní restauraci Scolarest i přístupových systémů do jilemnických škol.
Naši žáci mají svůj čip označený visačkou se jménem. Toto si může každý individuálně upravit. Všichni mají na čipu nahrané přístupy do školních budou tak, jako na bílé plastové kartě. Jenom připomínám, že žáci mají podle školního řádu povinnost používat tento čip pro přístup do školních budov. Školní budovy jsou otevřeny všem od 7,25hodin ráno a většina má nahrané přístupové okno podle školního rozvrhu do 14 hodin. Posunutý čas přístupu mají žáci, kteří navštěvují nějaké školní kroužky a ranní školní družinu. Zároveň mají všichni na čipu nahraný i přístup do svého účtu ve školní restauraci Scolarest.
Žáci devátých tříd a další, kteří končí v letošním roce školní docházku do naší školy, by měli poslední školní den svůj čip vrátit do školy prostřednictvím svého třídního učitele. V dalších letech si potom budou již žáci své čipy ponechávat.

V případě, že by někomu z žáků čip nefungoval, obraťe se prosím přímo na mě. V případě, že čip někdo ztratí, bude si muset zakoupit čip nový. Bílé plastové karty by tedy již něměli žáci používat s výjimkou přístupů do budov ZUŠ, kde mají ještě staré systémy.

Děkujeme za pochopení.          za vedení školy Václav Korbelář, ředitel školy

Vážení rodiče,
děkujeme Vám za zájem o vzdělávání Vašeho dítěte v našich budoucích prvních třídách.
Dnes byste měli na Vaši adresu obdržet informační email s tímto zněním:
Vaše žádost byla ředitelstvím ZŠ Jilemnice, Komenského 288 zaevidována pod číselným (registračním) kódem …/2022.      Vzhledem k neočekávané složité situaci, kdy se na naši školu přihlásil velký počet zájemců a v souvislosti s okolnostmi přijetí ukrajinských dětí k základnímu vzdělávání, řešíme organizaci zajištění výuky všech přihlášených žáků.
Rozdělení do tříd bude muset být provedeno rovnoměrně (početně stejné třídy s přiměřeným rozdělením chlapců a dívek), proto je velmi pravděpodobné, že nebude bohužel možné vyhovět některým požadavkům uvedeným ve Vašich žádostech.  Přesné informace o zařazení Vašeho dítěte do příslušných tříd i jména třídních učitelek budou zveřejněny nejpozději do 13. května 2022 na webových stránkách naší školy.“

V případě, že byste tento email neobdrželi nebo zvažovali přijetí na jinou školu, prosím, sdělte nám tuto informaci na email:
centrum@komenskeho288.cz, případně na telefon – 605 784 837.

Děkujeme.                                                                           vedení školy

biatllyž

Mistrovství ČR lyžařů Vrchlabí 25. – 27. února 2022

Účast okolo 450 závodníků z celé ČR, z naší školy startovalo cca 14 závodníků

Přehled nejlepších výsledků:

Sprint – volně:
dívky 2009: 2. místo Plecháčová N., 3. místo Suchardová E
., 7. místo Prokešová A., 9. místo Salabová P.
dívky 2008: Špicarová K.

Intervalový závod klasicky 3, 4 a 5km:
dívky 2009: 2. místo Plecháčová N.
, 4. Salabová P., 10. místo Suchardová E.
dívky 2008: 7. místo Špicarová K.

Štafetový závod na 3 x2/3km klasicky:
2. místo ČKS SKI Jilemnice I. – Salabová P. – Špicarová K. – Plecháčová N.
8. místo ČKS SKI Jilemnice II. – Marečková O. – Lukešová N. – Suchardová E., startovalo 45 štafet

 1. místo ČKS SKI Jilemnice I. – Kuřík M.– Novotný T. – Kříž F., startovalo 40 štafet

Český pohár dorostu lyžařů – Boží Dar 5. -6. března

Intervalový závod volně: mladší dorost U 16: 1. místo Simbartl E. 5. místo Salaba J.

Mistrovství ČR biatlonistů Vrchlabí 5. – 7. března 2022

Účast okol 300 závodníků z celé ČR, z naší školy startovalo cca 10 biatlonistů

Přehled nejlepších výsledků:

Hromadný závod volně na 3/4/5km
2. místo Kroupa L. M15
, 9. místo Špicarová K. D14, 4. místo Volech M. M12

Sprint volně na 2/3/4km
2. místo Kroupa L
, 7. místo Malinský Š oba M15, 9. místo Kuřík M M14, 5. místo Špicarová K D14, 8.místo Volech M.

Štafety 3×3/4km volně
5. místo ve štafetě KB Jilemnice – Kroupa L. a 7. místo Volech M.

GRATULUJE medailistům
a všem dalším účastníkům děkujeme za reprezentaci školy.

fotky – biatlon      fotky – lyžování

 

Aktuální informace ke dni 31. 1. 2022

 1. Při dnešním antigenním testování jsme zachytili celkem sedm positivně testovaných žáků. Všichni následně absolvují ověřovací PCR test.
 2. Aktuální docházka žáků: na 1. stupni bylo dnes přítomno celkem 80% všech žáků, na 2. stupni potom 79% žáků. Počty žáků jsou podobné jako v minulém týdnu.
 3. Aktuální absence pracovníků školy: dnes  bylo nepřítomno celkem devět pracovníků školy, z toho všechny tři vychovatelky školní družiny, dvě asistentky pedagoga, tři pedagogové a jeden správní zaměstnannec.
 4. Výuka bude probíhat v následujících dnech podle rozvrhu prezenčním způsobem.
  Prosím sledujte více suplování, situace se může změnit i z hodiny na hodinu.
 5. Pololetní prázdniny – pátek 4. 2. 2022 – uzavřena bude škola i školní družina.
 6. Jarní prázdniny – pro náš okres jsou jarní prázdniny plánované na týden 14. 2. – 18. 2. 2022.

Doufáme, že po jarních prázdninách se ve škole sejdeme ještě ve větším počtu žáků i pedagogů a budem moci trochu klidněji pokračovat  více ve vzdělávání žáků než ve sledování zdravotního stavu a plnění hygienických pravidel.

Václav Korbelář, ředitel školy

 

Aktuální „covidové“ informace k 31. 1. 2022

Výjimka z  povinného testování žáků a karanténách od 31. 1. 2022

 • od pondělí 31. 1. 2022 platí ochranná lhůta 30 dnů od pozitivního výsledku PCR testu; po tuto dobu nejsou osoby povinny podrobovat se testování na školách či pracovištích.
 • stejně tak platí na tyto osoby i  výjimka z nařizování karantén i v případě, že budou v rizikovém kontaktu s nakaženou osobou.
 • podmínkou pro využití obou výjimek je nezbytné předložit třídnímu učiteli potvrzení o pozitivním PCR testu včetně data jeho podstoupení v papírové  nebo elektronické podobě a samozřejmě bezpříznakový zdravotní stav.
  V případě nepředložení těchto dokladů se musí žáci i zaměstnanci dále pravidelně v pondělí (nebo další den v týdnu po prvním příchodu do školy) testovat.

Aktuální školní informace ke konci pololetí

 • předcházející týdny byly pro fungování školy velmi složité, protože vlna „omikronových“ nákaz zasáhla i naši školu. Vzhledem k tomu, že v některých dnech chybělo i 6 až 8 pedagogů bylo velmi složité dávat dohromady výuku. Situace se suplováním se někdy měnila ze dne na den. Děkujeme všem pracovníkům školy, že s velkým vypětím svých sil zajistili co nejkvalitnější výuku pro žáky, kteří docházeli do školy a v mnohých případech i pro žáky, kteří byli doma nemocní nebo v karanténách. Děkujeme také i rodičům za pomoc.
 • aktuálně v tomto týdnu docházelo do školy mezi 70 – 75% žactva, v karanténě byla jedna celá třída a v dalších třídách chyběli vždy pouze jednotlivci.
 • možný výhled na další období: je  velmi těžké dnes něco předpovídat, ale pokud stav žactva nějak výrazně neklesne po pondělním testování a pokud bude dostatek učitelů pro zajištění výuky, budeme pokračovat dále v prezenční výuce.
  V případě, že by se početní stavy nemocných nějak výrazně zvětšily, jsme připraveni vyhlásit na některé dny před pololetními prázdninami v příštím týdnu ředitelské volno nebo přejít do pravidelné distanční výuky. Všichni doufáme, že to nebude potřeba. O situaci Vás i žáky budeme dále průběžně informovat.

Organizace ukončení pololetí  – vysvědčení a pololetní prázdniny

 • žáci všech tříd obdrží v pondělí výpis vysvědčení s hodnocením prospěchu a chování za 1. pololetí tohoto školního roku. Tento výpis obdrží při třídnických hodinách v pondělí 31 .1. 2022. Výpis si každý žák ponechává doma.
 • v Bakalářích bude pololetní hodnocení (známky) otevřeno v pondělí po rozdání výpisů ve škole, aby ho mohli shlédnout i ti, kteří ve škole nebudou přítomni.
 • na pátek 4. 2. 2022 jsou pro žáky vyhlášeny pololetní prázdniny.

Děkujeme všem rodičům i žákům za spolupráci. Jsme rádi, že žáci dodržují platná epidemiologická opatření (nošení roušek) a respektují nařízené karantény a izolace (i když jsou někdy pravidla velmi podivná). Po vlně „omikronu“ se snad blíží možný konec všech opatření a my se všichni těšíme k návratu k „normální“ školní práci a době, kdy slovo „pozitivní“ bude znamenat opravdu spoustu pozitivních situací a zážitků!

Václav Korbelář, ředitel školy

 

 

 

Archivy
eu
Základní certifikát společnosti Scio

Ocenění společnosti Scio

Kontakty

Vedení školy:
PaedDr. Václav Korbelář - ředitel
Telefony:
481 544 382 - ředitelna
606 794 962 - ředitelna mobil
481 544 374 - sborovna školy
728 546 707 - sborovna mobil
481 544 572 - Eurest
E-mail:
centrum@komenskeho288.cz
Web:
www.komenskeho288.cz
Adresa:
Komenského 288, Jilemnice, 51401
Kde nás najdete: mapa

dsc03343 img_2758 dsc02622 dsc02089 img_4628 img_1032 dsc06350 img_1536 dsc06889 dsc07501 dsc00236 dsc07460 img_1716 46547586
Zvonění


0. hod: 07:00 - 07:45
1. hod: 07:50 - 08:35
2. hod: 08:45 - 09:30
velká přestávka
3. hod: 09:50 - 10:35
4. hod: 10:45 - 11:30
5. hod: 11:40 - 12:25
6. hod: 12:35 - 13:20
7. hod: 13:30 - 14:15
8. hod: 14:25 - 15:10
9. hod: 15:20 - 16:05

Třídní fota 2020/2021
3_a_43x 2_trida_30x 1_b_17x 8_a_29x 6_a_27x 5_a_23x 5_b_26x 6_b_50x 4_trida_27x 7_b_22x 7_a_20x 9-a_17x 8_b_26x 1_a_36x
Kalendář
Květen 2022
Po Út St Čt So Ne
« Dub    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
TOPlist
logo_pilotni
tj
eu
eu-ucebna
multiucebna
eu-projekt-ok
doucko