Základní škola Jilemnice, Komenského 288

… oficiální stránky školy

Episode 1: Two kangaroos

Episode 1: Two kangaroos

Tradiční jarní soutěž pod názvem „MATEMATICKÝ KLOKAN“ proběhla na naší škole pro žáky 6.-9. tříd distanční formou.

Tato soutěž není jenom o počítání, ale hlavně o logickém myšlení. Je dobré úlohu si nakreslit, vystřihnout atp. Děti zde prokáží chytrost a jednoduchost řešení.

Do řešení úloh se zapojilo 164 žáků (91%) ze všech žáků 2.stupně. Někde se do řešení zapojili jen žáci, někde i celé rodiny. Úspěšnost byla žákům zaslána na mail a do goodle učebny. Příští rok snad již ve škole.

Vážení rodiče, milí budoucí prvňáci,

rádi bychom vám zpestřili čekání na zápis i dobu po něm

únikovou hrou ZÁPIS NANEČISTO.

Doufáme, že si ji užijete stejně jako my, a těšíme se na vás :)

 

Autorkou hry je p. uč. Hosnedlová z frýdecko-místecké ZŠ Komenského, které tímto děkujeme za sdílení.

 

V níže uvedené příloze (červený odkaz) uvádíme podrobné informace, které se týkají nástupu dětí do naší školy. Najdete v ní vysvětlenou rotaci tříd, podmínky docházky, vše ohledně testování dětí s vysvětlením, s letáčky a instruktážním videem. Uvádíme také nejdůležitější informace o provozu školní družiny, stravování i o případném zajištění péče o děti rodičů vybraných složek IZS.

Přečtěte, prosím, veškeré informace, sledujte kvůli případným změnám naše webové stránky a spolupracujte s třídními učiteli svých dětí. Děkujeme za spolupráci a těšíme se na shledání s našimi žáky.

Informace k obnovení školní docházky k 12.4. 2021

Čestné prohlášení o prodělání Covidu

Rozpis obědů

Odkaz na stránky MŠMT k testování je zde

Odkaz na stránky MŠMT s veškerými informacemi k návratu dětí do škol je zde

Instruktážní video k testování:

Na základě rozhodnutí vlády byl schválen návrat žáků 1. stupně základních škol v rotační výuce od 12. dubna 2021. Na naší škole po zvážení všech organizačních a hygienických hledisek jsme rozdělili třídy do dvou skupin. První skupinu tvoří třídy 1.A, 3.A, 4., 5.A, druhou skupinu 1.B, 2., 3.B, 5.B. Obě skupiny tříd se budou pravidelně po týdnu střídat v prezenční a distanční výuce.

V pondělí 12. 4. se začnou prezenčně ve škole vyučovat třídy 1.A, 3.A, 4., 5.A, distančně (doma) s online výukou třídy 1.B, 2., 3.B, 5.B. Od pondělí 19. 4. se docházka do školy a distanční výuka dětí promění.  Školy budou otevřené za dodržení přísných hygienických podmínek – stále platí u dětí povinnost nošení chirurgických roušek nebo dětských respirátorů během celého pobytu ve škole, větrání, dezinfekce a nově je uložena škole povinnost dvakrát týdně provádět antigenní testy žáků a pracovníků školy. Podrobnosti ještě zveřejníme. Pro děti bude také fungovat za zvýšených hygienických podmínek školní stravování. Provoz školní družiny bude zajištěn v oddělených skupinách po skončení výuky v běžném režimu. Ranní provoz družiny nebude organizován. V následujících dnech budeme na těchto stránkách zveřejňovat další informace.

 

 

2015_pomucky

Zápis do 1. tříd

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2021-2022

(pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015)

proběhne v souladu s právními předpisy stanovených školským zákonem,

ale bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Uskuteční se pro obě základní školy v termínu

 od 19. dubna do 30. dubna 2021

 

 ZŠ Jilemnice, Jana Harracha 97 (II. ZŠ) otevírá při dostatečném počtu žáků dvě 1. třídy,

třídní učitelky zde budou Mgr. Eva Koldová a Mgr. Pavla Vanclová.

ZŠ Jilemnice, Komenského 288 (I. ZŠ) otevírá letos jednu 1. třídu,

třídní učitelkou zde bude Mgr. Jana Matoušková.

Dle Opatření MŠMT ze dne 5. 3. 2021 k organizaci zápisů, vydaném na základě vyhlášení nouzového stavu se uskuteční pouze formální část zápisu, tzn. pouze podání přihlášky

bez osobní přítomnosti zákonného zástupce ve škole.

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání žádosti učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Žádost je možné doručit následujícími způsoby:

  • poštou
  • do datových schránek ZŠ Harracha wg55hjx nebo ZŠ Komenského xak2nju
  • emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email) na emaily zsharracha@netair.cz nebo centrum@komenskeho288.cz
  • osobním podáním dne 29. a 30. dubna 2021 mezi 8. – 12. hodinou po předchozí telefonické domluvě! (z důvodů, aby nedošlo k větší koncentraci osob ve škole)

Formulář žádosti k přijetí k povinné školní docházce nebo formulář žádosti o odklad povinné školní docházky jsou ke stažení na webových stránkách škol.

Mgr. Oldřich Kuřík                                         PaedDr. Václav Korbelář

ředitel ZŠ J. Harracha 97                                ředitel ZŠ Komenského 288

   tel.: 481 543 160, 737 740 009                      tel.: 481 544 382, 605 784 837

     Podrobnější informace na: www.zsharracha.cz a www.komenskeho288.cz

Doplňující informace k zápisu 2021-2022  

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělání

Žádost o odklad povinné školní docházky

Desatero pro rodiče

 

logo_biologickaolympiada

I v letošním školním roce, z hlediska výuky poněkud netradičním, mohou žáci prověřit své znalosti z přírodopisu v biologické olympiádě. Zadání olympiády je připraveno on-line formou. Účastnit se mohou žáci 6., 7., 8. a 9. ročníků. Letos se bude soutěžit na téma Těžký život ve vodě. Školní kolo proběhne v úterý 30. března od 14 hodin. Pokud máte zájem se zúčastnit, pošlete e-mail na adresu – jan.erlebach@komenskeho288.cz nebo renata.sulcova@komenskeho288.cz.

V příloze jsou aktualizované důležité informace pro žáky devátých tříd, kteří se hlásí na všechny obory vzdělání s maturitní zkouškou a pro žáky pátých tříd, kteří se hlásí na víceletá gymnázia.
Změna termínu jednotné přijímací zkoušky
Nový první řádný termín je stanoven na 3./5. května 2021, druhý řádný termín na 4./6. května 2021, náhradní termíny potom na 2. června, respektivě 3. června 2021.
materiály MŠMT jsou zde:

Informace pro školy  – JPZ

Metodické shrnutí aktualit k přijímacímu řízení ve školním roce 2020/2021

Zkušební schéma přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021

vedení školy​

Plakátek Bezpečně v síti IT - pro žákyPředáváme informaci MAS „Přijďte pobejt“ o následujícím webináři pro žáky škol ORP Jilemnicko

Téma:  Bezpečnost v IT světě a lektor žáky seznámí s tím:

–        jak se bezpečně chovat ve virtuálním světě,

–        na co si tam dát pozor,

–        co s jejich mozkem udělá pasivní sledování monitorů,

–        jak naopak můžou využít počítač kreativně a ke svému rozvoji,

–        a na co by se měli připravit, až vyrostou.

Kdy: 10. 3. 2021 / 17:00 – 18:30

Kde: v on-line světě přes Microsoft Teams

Jak: stačí se přihlásit ZDE a následně Vám zašleme přihlašovací link (pro webinář je dobré mít i kameru a mikrofon).

Pro koho: pro děti, žáky, puberťáky i (klidně i s rodiči)

Lektor: Bc. Jakub Janeček (bývalý „závislý“ hráč her v pubertálním věku, který už z toho vyrostl a snaží se šířit osvětu mezi dětmi)

Webinář je pro všechny účastníky ZDARMA a je hrazen z projektu Místní akční plán vzdělávání Jilemnicko II.

Doporučujeme.

vedení školy

Na základě usnesení Vlády ČR o přijetí krizových opatření ze dne 26. února 2021 dochází k dalšímu uzavření provozu škol, tentokrát i pro žáky  1. a 2. ročníku.

Pro provoz naší školy to znamená zákaz osobní přítomnosti žáků 1. a 2. třídy na prezenčním vyučování i pro činnosti školní družiny a školního klubu. Toto opatření má zatím platnost na následující tři týdny, tj. do 21. 3. 2021.
Po tuto dobu se budou i tyto děti vyučovat distančním způsobem. S informacemi o rozvrhu distančního vzdělávání Vás seznámí třídní učitelky v následujících hodinách obvyklými informačními kanály (email, Bakaláři).

Všechny další třídy od 3. do 9. ročníku budou pokračovat v distanční výuce podle domluvených rozvrhů.

Jediná aktivita, která může v naší škole probíhat, je činnost školy pro děti zdravotníků a dalších složek IZS. Od pondělí bude rozšířena i pro děti 1. a 2. tříd. V případě, že někdo potřebujete naléhavě zabezpečit své dítě a spadáte do skupiny vybraných profesí, můžete se na nás obrátit prostřednictvím emailu: centrum@komenskeho288.cz na naší školu. V přihlášce je potřeba napsat několik základních údajů: jméno dítěte, věk, třídu, adresu bydliště, jméno zákonného zástupce, název a adresu zaměstnavatele a telefonní kontakt. Škola funguje v hlavní budově čp. 288 vždy od 6 hodin ráno, včetně odpolední družiny.

I když víme, že situace je velmi náročná, prosíme všechny žáky i jejich rodiče, aby vydrželi v nastaveném režimu. Děláte to pro sebe a pro vzdělání svých dětí.

V případě, že někdo z rodičů žáků 1.A, 1.B nebo 2. třídy bude nutně potřebovat IT techniku pro distanční online vzdělávání, prosím, napište váš požadavek na email školy: centrum@komenskeho288.cz. Budeme se snažit vám poskytnout (zapůjčit) potřebný notebook nebo tablet. Samozřejmě v určitém omezeném množství. Následně se domluvíme na předání.

Informace k ošetřovnému najdete na tomto webu https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.
Škola nevydává žádné potvrzení.

vedení školy

Nařízení vlády ze dne 26.2. 2021

INFORMACE MŠMT K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. února 2021

Archivy

eu
Základní certifikát společnosti Scio

Ocenění společnosti Scio

Kontakty

Vedení školy:
PaedDr. Václav Korbelář - ředitel
Telefony:
481 544 382 - ředitelna
606 794 962 - ředitelna mobil
481 544 374 - sborovna školy
728 546 707 - sborovna mobil
481 544 572 - Eurest
E-mail:
centrum@komenskeho288.cz
Web:
www.komenskeho288.cz
Adresa:
Komenského 288, Jilemnice, 51401
Kde nás najdete: mapa

dsc07460 dsc06488 dsc07289 46547586 img_4628 img_1536 img_2758 dsc06889 dsc03343 dsc071691 img_1716 dsc06350 dsc00236 dsc02622

Zvonění


0. hod: 07:00 - 07:45
1. hod: 07:50 - 08:35
2. hod: 08:45 - 09:30
velká přestávka
3. hod: 09:50 - 10:35
4. hod: 10:45 - 11:30
5. hod: 11:40 - 12:25
6. hod: 12:35 - 13:20
7. hod: 13:30 - 14:15
8. hod: 14:25 - 15:10
9. hod: 15:20 - 16:05

Kalendář

Duben 2021
Po Út St Čt So Ne
« Bře    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
TOPlist
logo_pilotni
tj
eu
eu-ucebna
multiucebna