Základní škola Jilemnice, Komenského 288

… oficiální stránky školy

V pondělí 22. a 29. 11. 2021 bude probíhat nařízené antigenní testování žáků. Dodané testy jsou od společnosti Sejoy, které byly již použity v loňském školním roce (první třída má k dispozici ještě stejné testy jako z počátku letošního školního roku od firmy Genrui).  Instruktážní letáček a video k testům Sejoy je k vidění níže.

 Testy Sejoy – instruktážní letáček 

Letošní školní rok utíká díky běžnému způsobu výuky velmi rychle a právě odzvonilo prvnímu čtvrtletí. Po náročném loňském období se učitelé snažili s dětmi nejprve doladit a dotáhnout některé méně zažité okruhy učiva a nyní pracují prozatím podle téměř normálního režimu. Na roušky a zvýšené hygienické nároky si již všichni ve škole zvykli. Práce dětí, jejich snaha a výsledky jsou v současné době hodnoceny na třídních schůzkách. Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci jsme ustoupili od hromadných schůzek a třídní učitelé zvolili různé formy setkání – tripartitní schůzky, konzultace s rodiči nebo i online setkání.
Rodiče i žáci byli také informováni o hodnocení (známkách) za uplynulé čtvrtletí pomocí aplikace Bakaláři, kterou již využívá naprostá většina rodičů. V této aplikaci pod ikonkou ZNÁMKY lze nalézt hodnocení za uplynulé čtvrtletí. Pod přehledem jednotlivých známek daného předmětu se může také objevit doplňková informace od vyučujících těchto předmětů.
Všichni ve škole si přejeme, aby nám současný vývoj dovolil pracovat co nejdéle bez dalších omezení.

Aktuální informace k 15. 11. 2021

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci všude kolem nás uvádíme následující informace:

 1. k dnešnímu dni 16. 11. zatím nemáme žádnou třídu v karanténě, všichni žáci se vzdělávají prezenčně
 2.  v karanténě je aktuálně celkem 16 žáků, více ve třídách 1. stupně, většinou v souvislosti s docházkou žáků do ZUŠ

MZdr a MŠMT vydalo aktuální pokyny, ze kterých jsme vybrali následující informace:

 1. Ochrana dýchacích cest – stále platí pokyn, že pokud žáci při výuce sedí na místě, zpívají nebo cvičí, roušky mít nemusí. V ostatních případech, tzn. hlavně při pohybu ve společných prostorách (chodby, schodiště) však ano.
 2. Screeningové testování ve školách (v pondělí 22. listopadu a 29.listopadu 2021) – testování je povinné pro všechny žáky, výjimku mají žáci, kteří splňují jednu z podmínek OTN. Žádáme všechny rodiče, aby vybavili své děti potvrzením, které by jednu z těchto podmínek potvrzovalo. Před testováním je musí předat v písemné podobě nebo ukázat v elektronické podobě (Tečka) třídnímu učiteli. V případě, že žák odmítne testování a nedonese příslušné potvrzení, není mu zakázána účast ve vyučování, musí však po celou dobu pobytu ve škole nosit ochranu dýchacích cest.
  Další podrobnosti k testování uveřejníme v dalších dnech, až budeme vědět o jaký typ testu se bude jednat.
  Samozřejmě pořád platí možnost přinést si vlastní Atg test – pouze musí být na seznamu schválených.
 3. Pozitivní výsledek testování – žák bude převeden do izolace a okamžitě budeme kontaktovat rodiče. Ti mají povinnost si neprodleně dítě vyzvednout. Od školy dostanou potvrzení o pozitivním antigenním testu a mají povinnost se prostřednictvím svého dětského lékaře objednat na potvrzující PCR test. V případě pozitivního výsledku PCR mají od KHS nařízenou 14 denní izolaci (karanténu), v případě negativního výsledku se mohou vrátit do vyučování.
 4. Nařizování a ukončování karantény – do karantény se mohou dostat žáci, kteří byli v posledních dnech v kontaktu s pozitivně testovaným žákem. Karanténu nařizuje KHS. Škola je povinna dodat KHS seznam posledních kontaktů s pozitivně testovaným žákem. Škola nemá žádnou pravomoc karanténu nařídit a není jejím úkolem obvolávat rodiče a o karanténě je informovat.
  Za ukončení karantény, ať již PCR testem nebo uplynutím lhůty 14 dnů, je zodpovědný rodič – nikoli škola. Ta při návratu děti nekontroluje.
  Informace k ukončení karantény jsou součástí Metodického pokynu hlavní hygieničky ke karanténám a izolacím
  (viz příloha) a přesné pokyny obdrží zákonný zástupce od KHS.
 5. Ošetřovné – v případě, že je dítěti nařízena karanténa, potvrzení o OČR vydává dětský lékař (výjimečně KHS), nikoli škola. Škola vydává potvrzení pouze v případě, že je celá škola nebo třída uzavřena.  Podrobný výklad na webu OSSZ a v materiálu v příloze.
 6. Distanční výukapokud je více jak polovině žáků třídy nařízena karanténa, přechází celá třída k distančnímu vzdělávání. Pokud je v karanténě menší počet žáků, není škola povinna vzdělávat je distančním způsobem, jejich neúčast je brána jako nepřítomnost z důvodu nemoci (musí si učební látku samostatně doplnit).
  V případě distanční výuky celé třídy může ředitel školy umožnit na žádost rodičů žákům, kteří splňují podmínky OTN, prezenční docházku do školy. Jejich vzdělávání budeme řešit operativně dle možností školy (hybridní nebo online výuka).
  K zajištění distanční výuky máme připraveny upravené rozvrhy výuky jednotlivých tříd. U tříd 1. stupně budou o způsobu výuky informovat rodiče třídní učitelé, u tříd 2. stupně bude zveřejněn upravený rozvrh hodin výuky a v něm vyznačeny online hodiny (výuka prostřednictvím Google Meet) a ostatní offline výuka (žáci zpracovávají zadané úkoly prostřednictvím Google učeben nebo Bakalářů samostatně).
  V případě vyhlášení karantény v dané třídě obdrží žáci (rodiče) přesnější pokyny i od svých třídních učitelů.

Závěr:
Protože zdravotní situace se opravdu stává velmi vážnou, prosíme všechny rodiče, aby pečlivě sledovali zdravotní stav svých dětí. V případě příznaků zdravotních obtíží související s Covid 19 Vás prosíme, abyste zajistili jejich zdravotní vyšetření, případně preventivní test. Budeme rádi, pokud informaci o zdravotním stavu související s COVID 19 sdělíte co nejdříve svému třídnímu učiteli nebo přímo vedení školy.
Naším společným zájmem je udržet školu co nejdéle v prezenční docházce.

vedení školy

Covid ve školách – Kdo a o čem rozhoduje?
MP izolace a karantena
INFORMACE PRO ŠKOLY K TESTOVÁNÍ V TERMÍNECH 22. a 29. LISTOPADU 2021
Ošetřovné

V rámci výměny PC v počítačové učebně můžeme starší stolní počítače nabídnout našim žákům k osobnímu využití.
Jedná se o tyto stanice: Dell Optiplex 755 nebo 760, procesor Core Duo, 2,8Ghz, 160GB RAM.
Stanice jsou vyčištěné, nahraný aktuální systém Windows a nabízíme je žákům zdarma a bez nároků na jakékoli reklamace.
Stanice jsou dostačující i pro případnou distanční výuku. Je potřeba pouze pořídit monitor, klávesnici a myš.

Pokud by měl někdo zájem, projevte ho, prosím vyplněním krátkého dotazníku, který je součástí přílohy.
Prosím, odstřihněte a přineste do ředitelny nejdéle do středy 24. 11. 2021.

Nabídka vyřazených školních PC stanic

Ačkoli se nejednalo primárně o akci naší školy, z našich řad pocházelo mnoho nadšených návštěvníků festivalu a účastníků doprovodné soutěže Spisovatelem za 5 minut. V jejím rámci si děti z různých ročníků zkusily napsat vlastní příběh. Nejpovedenější dílka jeho organizátoři odměnili atraktivními knižními cenami nebo kapesním hlavolamem, které do soutěže věnovala MAS „Přiďte pobejt!“. Kromě toho budou zveřejněna ve festivalovém sborníku, jehož vydání se plánuje na začátek letošního prosince. Vybraní autoři tak budou moci obdarovat své blízké knížkou – třeba s vlastnoručním podpisem :)

Pár snímků oceněných autorů najdete zde, tadytuhle

Kaštaňák 2021

Během letošního října vytvářely děti ze 4.A a dívky ze 6.B a 7.A během pracovních činností postavičky, zvířátka a domečky z přírodních materiálů. Výrobky z přírodnin pak putovaly do vrchlabského KRNAPu, který vyhlásil již 26. ročník soutěže o nejpovedenějšího Kaštaňáka. Naši Kaštaňáci byli velmi originální a propracovaní do nejmenších detailů, což KRNAP ocenil drobnými dárky pro jejich tvůrce.

Vážení rodiče žáků 6. a 9. tříd,
   na základě doporučení České školní inspekce jsme letos pro Vaše děti zajistili účast na zjišťování výsledků vzdělávání  – testování vědomostí v systému InspIS SET.
Toto testování se bude konat pro žáky 6.B v úterý 2. listopadu a pro žáky 6.A v úterý 9. listopadu. Pro 9.A je stanoven termín na pátek 5. listopadu a pro 9.B na pátek 12. listopadu 2021.
Test se skládá ze dvou (pro 9. třídy tří) částí: testu z českého jazyka, z matematiky a pro 9. třídu i z anglického jazyka. Každý test má časový limit 40 minut a bude probíhat v učebně PC vždy podle rozpisu. Pro žáky se SPU nebude tentokrát při testování prodloužen čas na zpracování. Po skončení testování se zobrazí žákům kompletní výsledky testu, skóre úspěšnosti a následně si budou pomocí přihlašovacích údajů moci zjistit i úspěšnost svých odpovědí.  Závěrečné hodnocení a podrobnější informace budou k dispozici i pro rodiče (za použití obdržených žákovských přístupových údajů k tomuto testování) k dispozici po skončení celého testování, tj. ke dni 23. 11. 2021 na https://set.csicr.cz/vysledky. Během testování mohou mít všichni žáci k dispozici pouze psací potřeby a papír na poznámky, žákům 9. ročníku bude umožněno použít během testu z AJ vlastní sluchátka.
Žákům, jejich rodičům i učitelům by testování mělo přinést představu o úrovni vědomostí respondentů. Přáli bychom si, aby děti k tomuto testování přistoupily co nejzodpovědněji.

Poslední předprázdninový den si děti užily ve znamení duchů, strašidel a čarodějnic.

Přesto pilně pracovaly s textem, v němž měly hledat podle popisu správnou halloweenskou příšeru. Spolupracovaly ve skupinách, vybarvovaly strašidelný hrad s počítáním příkladů a tvořily halloweenské postavičky z papírových ruliček.

Den jsme si všichni náramně užili.

Halloween

V úterý před podzimními prázdninami se děti v rámci projektové výuky měly možnost seznámit se svátkem Halloween, který má své příznivce i u nás, hlavně v podobě vydlabaných dýní před domy či strašidelných dekorací.

Začali jsme už s předstihem výrobou strašidelného hradu při hodině VV.  Při angličtině jsme si pověděli něco o původu tohoto svátku, jehož kořeny sahají až ke Keltům. Děti přišly do školy v kostýmech a vyzkoušely si spoustu aktivit jako např. hledání duchů s písmenky, ze kterých potom skládaly slova, halloweenské počítání, anglické pexeso. Zahrály si také několik her – „Čarodejnice řekla“ (neboli Kuba řekl), Šla čarodejnice do městečka…(Šla babička do městečka).  Nakonec si vyrobily strašidelné záložky do knihy.

Celý den jsme si moc užili a to i díky rodičům, kteří obstarali dětem krásné kostýmy a někteří dokonce poslali po dětech výborné perníčky nebo bonbóny, za což moc děkujeme.

Fotky zde.

Archivy

eu
Základní certifikát společnosti Scio

Ocenění společnosti Scio

Kontakty

Vedení školy:
PaedDr. Václav Korbelář - ředitel
Telefony:
481 544 382 - ředitelna
606 794 962 - ředitelna mobil
481 544 374 - sborovna školy
728 546 707 - sborovna mobil
481 544 572 - Eurest
E-mail:
centrum@komenskeho288.cz
Web:
www.komenskeho288.cz
Adresa:
Komenského 288, Jilemnice, 51401
Kde nás najdete: mapa

dsc06350 dsc07289 dsc00236 dsc07460 dsc03343 dsc06889 dsc02089 dsc06488 img_4628 img_1032 img_2758 dsc02622 dsc071691 img_1716

Zvonění


0. hod: 07:00 - 07:45
1. hod: 07:50 - 08:35
2. hod: 08:45 - 09:30
velká přestávka
3. hod: 09:50 - 10:35
4. hod: 10:45 - 11:30
5. hod: 11:40 - 12:25
6. hod: 12:35 - 13:20
7. hod: 13:30 - 14:15
8. hod: 14:25 - 15:10
9. hod: 15:20 - 16:05

Třídní fota 2020/2021

3_b_19x 6_a_27x 7_b_22x 6_b_50x 5_a_23x 4_trida_27x 8_b_26x 9-a_17x 1_a_36x 5_b_26x 2_trida_30x 1_b_17x 8_a_29x 7_a_20x

Kalendář

Listopad 2021
Po Út St Čt So Ne
« Říj    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
TOPlist
logo_pilotni
tj
eu
eu-ucebna
multiucebna
eu-projekt-ok